Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για ασφαλισμένους- ασφαλιστικές εταιρείες

Παρατείνεται μέχρι τις 17 Ιουνίου 2011 η προθεσμία συμμόρφωσης των ασφαλιστικών εταιρειών στην απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος για τη διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης στους δικαιούχους του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου.
Η απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος ξεκαθαρίζει το τοπίο στις σχέσεις ασφαλισμένων και ασφαλιστικών εταιρειών σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις από τροχαίο ατύχημα. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως επόπτης της ασφαλιστικής αγοράς με εγκύκλιο του προέδρου της, Γ. Προβόπουλου, διευκρινίζει ορισμένα θέματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διακανονισμού των ζημιών, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων και, ειδικότερα, ξεκαθαρίζει τι νοείται ως «απάντηση», «πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών», «ιατρική πραγματογνωμοσύνη», «πραγματογνωμοσύνη συνθηκών ατυχήματος», «εκτίμηση συνθηκών ατυχήματος», «υπεύθυνος διοίκησης», «τελεσίδικες αποφάσεις», «Σύστημα Άμεσης Πληρωμής» (ΣΑΠ) και «φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος».

Επίσης, ορίζεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες εκδίδουν και τηρούν υποχρεωτικά Φακέλους Ασφαλιστικών Περιπτώσεων (ΦΑΠ), Αρχείο Φακέλων Ασφαλιστικών Περιπτώσεων (ΑΦΑΠ), Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων και αποδείξεις παράδοσης και παραλαβής εγγράφων. Η έκδοση, η τήρηση και η υποβολή, προς την Τράπεζα της Ελλάδος, των στοιχείων και αρχείων αυτών είναι διαρκής οργανωτική υποχρέωση των εταιρειών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου