Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Στη Βουλή η πρόταση ΝΔ για αναδρομικό πόθεν έσχες πρωθυπουργού-υπουργών

Κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή η πρόταση της ΝΔ για το αναδρομικό πόθεν έσχες πρωθυπουργών και υπουργών. Με βάση την πρόταση ορίζεται επανέλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από το  1974 έως και 2010 όσων πολιτικών (κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών) διετέλεσαν ή διατελούν, Πρωθυπουργοί, Αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό Κοινοβούλιο, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Κυβερνήσεων, καθώς και των συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους.


Ο έλεγχος θα γίνει από πενταμελή επιτροπή που, συγκροτείται από δύο εισαγγελικούς λειτουργούς του Αρείου Πάγου εν ενεργεία, ένα μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ένα του Αρείου Πάγου και ένα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 Ο επανέλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης  περιλαμβάνει, πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχομένου, τη συγκριτική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης των προσώπων καθώς και των συζύγων και ανήλικων τέκνων τους, δύο (2) έτη πριν, καθόλη τη διάρκεια κτήσης της ιδιότητας, καθώς και για δύο (2) έτη μετά τη, για οποιοδήποτε λόγο, παύση της ιδιότητας, καθώς και τη διακρίβωση, εάν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η απόκτηση νέων ή η επαύξηση υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων από τα ανωτέρω πρόσωπα, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων τους, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσής τους.

Όσον αφορά τις ποινές τώρα  εφόσον προκύψει αδικαιολόγητη απόκτηση ή επαύξηση περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου προσώπου, του/της συζύγου ή του ανήλικου τέκνου του, διατάσσεται, από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, σε βάρος του ελεγχομένου δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, δήμευση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου ή καταλογισμού χρηματικού ποσού ίσης αξίας με το περιουσιακό όφελος που αδικαιολόγητα απέκτησε ή προσαύξησε ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή ανήλικο τέκνο του.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου