Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

Ιδού και το έγγραφο του υπ. Υποδομών κατά των "τζαμπατζήδων"...

Ιδού η καταπάτηση των προσωπικών δεδομένων στην οποία προχωρά το κράτος για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών ... 

Μία ερώτηση: Γιατί δεν κάνει το ίδιο και με όλες τις υπολοιπες ιδιωτικές εταιρείες που κάποιος τους χρωστάει λεφτά;;Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως υπεύθυνος επεξεργασίας στοιχείων αδειών κυκλοφορίας (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ από 11/02/2000 με αρ.πρ 9093/2208) στο οποίο τηρούνται στοιχεία κατόχων/ιδιοκτητών οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης έχοντας υπόψη του:
 
 1.  Την από 20/12/2010 απάντηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αρ.πρ Γ/ΕΞ/6887-1/20-12-2010 στο με αρ.πρ 55473/863/16-11-2010 ερώτημα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου των στοιχείων κατόχων/ιδιοκτητών οχημάτων οι οποίοι αρνούνται την καταβολή τέλους διοδίου στους παραχωρησιούχους των έργων σύμφωνα με... την οποία «οι παραχωρησιούχοι έχουν έννομο συμφέρον να λαμβάνουν από την αρμόδια αρχή τα στοιχεία κάθε ιδιοκτήτη οχήματος που ο ίδιος ή ο οδηγός αρνείται να πληρώσει νόμιμα τέλη, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιδιώξουν την ικανοποίηση νόμιμης αξίωσής τους για την είσπραξη τέλους (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ ε του νόμου 2472/97» και «Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές (πχ Υπουργείο Μεταφορών, Τροχαία) δεν κωλύονται από το νόμο 2472/1997 να διαβιβάζουν στοιχεία ιδιοκτητών οχημάτων που οι ίδιοι ή οι οδηγοί του οχήματος αρνούνται να πληρώσουν τα διόδια προς τους παραχωρησιούχους υπό τον όρο να διαβιβάζουν μόνο τα στοιχεία εκείνα που είναι αναγκαία για τη συγκεκριμένη επεξεργασία, όπως το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη».
 
 2. Την ανάγκη εφαρμογής της πρόβλεψης του άρθρου 11 του νόμου 2472/1997 για την ενημέρωση των υποκειμένων των οποίων τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτο πριν από τη διαβίβασή τους σε αυτόν το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
 
 Τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που διέρχονται από σταθμούς  διοδίων χωρίς να καταβάλλουν τέλος διοδίου, ότι πρόκειται να διαβιβάζει στις παραχωρησιούχες εταιρείες, απαντώντας σε σχετικά αιτήματά τους, στοιχεία ιδιοκτητών και ειδικότερα Όνομα, Επώνυμο και Διεύθυνση Ιδιοκτήτη όπως περιέχονται στο Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ από 11/02/2000 με αρ.πρ 9093/2208) κατά την ημερομηνία της άρνησης καταβολής διοδίου.
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου