Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

''ΤΖΑΜΠΑ'' ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ

undefined
Θα μπορούσε ποτέ το Μνημόνιο να οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση για τους καταναλωτές; Ακούγεται δύσκολο, αλλά είναι αληθινό – για την ακρίβεια το Μνημόνιο “ευθύνεται” για το ότι η χώρα μας υποχρεούται έως το τέλος Μαρτίου να έχει νομοθετήσει κάποιες ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους καταναλωτές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην χώρα μας...

Πρόκειται για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο λεγόμενο τρίτο ενεργειακό πακέτο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει σημαντικές ρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών από πρακτικές των προμηθευτών ηλεκτρισμού αλλά και για όσους ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες μονάδες (συνταξιούχοι, άποροι, ασθενείς κ.α.)

Να δούμε μερικές από αυτές τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον λεγόμενο Κώδικα Προμήθειας, τον οποίο έχει εισηγηθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και ο οποίος θα πρέπει να αποκτήσει ισχύ νόμου με υπουργική απόφαση.

- Στον προηγούμενο κώδικα η παρεχόμενη προθεσμία για τη λύση της σύμβασης ήταν τουλάχιστον τρεις μήνες, σε περίπτωση καταγγελίας από τον πελάτη, και δώδεκα μήνες, σε περίπτωση που η καταγγελία γίνει από τον προμηθευτή, με τον νέο κώδικα, ο πελάτης δύναται οποτεδήποτε και αναίτια να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας. Η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από πελάτη ουδεμία συνέπεια, οικονομική ή άλλης φύσεως συνεπάγεται σε βάρος του πελάτη, με εξαίρεση την περίπτωση που η Σύμβαση Προμήθειας περιλαμβάνει πρόσθετους όρους αναφορικά με τον ελάχιστο χρόνο παραμονής της σε ισχύ και της αποζημίωσης που δικαιούται ο προμηθευτής αν η σύμβαση καταγγελθεί από τον πελάτη πριν την παρέλευση του συγκεκριμένου χρόνου.

- Με το νέο κώδικα, ο προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας μόνο όταν ο πελάτης θεωρηθεί υπερήμερος ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και παραβιάζει λοιπούς αλλά ουσιώδεις όρους της σύμβασης.

-Αν ο καταναλωτής δεν πληρώσει εντός 20 ημερών τον λογαριασμό, η οφειλή αναγράφεται έπειτα από δύο μήνες στον επόμενο και αν πάλι δεν υπάρξει εξόφληση, ο προμηθευτής προβαίνει σε διαδοχικές προειδοποιήσεις με 10ήμερη προθεσμία πριν κηρύξει τον πελάτη του υπερήμερο. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει συνολικά 3,5 μήνες και αν, στο μεταξύ, ο πελάτης προσφύγει σε ένδικα μέσα ή αμφισβητήσει εξωδίκως το ύψος των οφειλών, ο προμηθευτής δεν μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση. Εάν, πάντως, χάσει ο πελάτης την ένδικη μάχη, η καταβολή της οφειλής γίνεται έντοκα.

Εξόφληση με δόσεις

-Ακόμη προνομιακότερη είναι η αντιμετώπιση εάν ο πελάτης ανήκει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (νοικοκυριά που περιορισμένες δυνατότητες, είναι άνω των 65 ετών, έχει σοβαρά προβλήματα, χρειάζεται μηχανική υποστήριξη κ.α.). Για αυτούς τους πελάτες, απαγορεύεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης για περιόδους από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο καθώς και κατά το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, ενώ ο προμηθευτής πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών σε δόσεις.

-Ο νέος κώδικας δίνει τη δυνατότητα στον προμηθευτή να ζητήσει καταβολή εγγύησης από τον πελάτη για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που να μην υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο μηνών όταν στον προηγούμενο κώδικα το διάστημα αυτό ήταν τρεις μήνες.

-Της αύξησης τιμολογίων από τον προμηθευτή θα πρέπει ένα δίμηνο πριν να υπάρξει σχετική γνωστοποίηση προς τον πελάτη.

Να αναφέρουμε εδώ ότι συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδεται μεγάλη σημασία στον καταναλωτή και αυτό έχει καταστεί σαφές και από τις πρόσφατες παρεμβάσεις της ΡΑΕ. Προ ημερών ο πρόεδρος της Αρχής δρ. Νίκος Βασιλάκος ζήτησε από την ΔΕΗ να μεριμνήσει για την αποφυγή διπλών χρεώσεων σε καταναλωτές, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πελάτες που φεύγουν από την κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού και αγοράζουν ρεύμα από ιδιώτες προμηθευτές, να εξακολουθούν να χρεώνονται από την ΔΕΗ.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρισμού, ωστόσο επιλογή της υπουργού Περιβάλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κας Τίνας Μπιρμπίλη είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις να ισχύσουν και για τους καταναλωτές φυσικού αερίου που βαίνουν αυξανόμενοι.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου