Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

Ξεκίνησε διεθνής διαγωνισμός του ΟΠΑΠ

Την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή νέου τεχνολογικού παρόχου ανακοίνωσε η ΟΠΑΠ ΑΕ. Ειδικότερα, με τη δημοσίευση (σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, αλλά και το site της εταιρίας) της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων, ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή νέου τεχνολογικού παρόχου «για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της εταιρίας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της ΟΠΑΠ ΑΕ σε αυτό, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συνόλου του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προθεσμία κατάθεσης του φακέλου συμμετοχής προσδιορίζεται σε 33 ημέρες από την ανάρτηση της πρόσκλησης στο δικτυακό τόπο της ΟΠΑΠ ΑΕ. Υπενθυμίζεται ότι το ΔΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ αποφάσισε την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, στις 30 Ιουλίου 2010. Έκτοτε, και αφού προσέλαβε (27/10/2010), μετά από διεθνή διαγωνισμό, την εταιρία Deloitte and Touche ως τεχνικό σύμβουλο, προετοίμασε το διεθνή διαγωνισμό, οι διαδικασίες του οποίου αρχίζουν σήμερα.

Στόχος της ΟΠΑΠ ΑΕ είναι η διαγωνιστική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου ή Ιουλίου 2011. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δυο φάσεις, διαδικασία η οποία διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τη διαφάνεια μεταξύ των υποψηφίων, ταυτόχρονα, και την ελκυστικότητα για τους καλύτερους προμηθευτές σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους, μέσω παρουσιάσεων και επιδείξεων της αντίληψής τους για την υλοποίηση του έργου, να συνεισφέρουν στην πληρότητα της ζητούμενης λύσης, ενώ επιτρέπει τη διενέργεια του διαγωνισμού, μέσω απλής διαδικασίας, απαλλαγμένης από γραφειοκρατικές εμπλοκές.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού, υπηρεσιών υλοποίησης, την εκπαίδευση, θέση σε παραγωγική λειτουργία, συντήρηση, τεχνική διαχείριση συστημάτων, διαχείρισης εφαρμογών και υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας, που αφορούν τη λειτουργία τόσο των παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, που ήδη διεξάγονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ όσο και αυτών στα οποία ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί η ΟΠΑΠ ΑΕ μελλοντικά, όπως στιγμιαίο λαχείο, παιχνίδια, μέσω ίντερνετ και live betting, σύγχρονα τερματικά λοταρίας VLTs, αυτόματους πωλητές παιχνιδιών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου