Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

Τέλη Φεβρουαρίου ξεκινά η απόσυρση των Ι.Χ.

Εντός της τρέχουσας εβδομάδος θα υπογραφεί, σύμφωνα, με δήλωση του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά, η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Μεταφορών με την οποία θα καθορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία εφαρμογής του μέτρου που προβλέπει φορολογικά κίνητρα για την απόσυρση από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων παλαιότητας άνω των 12 ετών.

Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία της απόσυρσης θα ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του τρέχοντος μηνός.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Δη. Κουσελάς, σε συνέντευξή του, επισήμανε ότι η απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας της απόσυρσης θα υπογραφεί αυτή την εβδομάδα, οπότε όπως προβλέπει ο νόμος μετά από δέκα μέρες από τη δημοσίευση της θα αρχίσει να ισχύει.

Το μέτρο ανανέωσης των οχημάτων, όπως αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμα ο Ελεύθερος Τύπος, εφαρμόζεται στα επιβατικά αυτοκίνητα κυλινδρισμού μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά.

Οι σχετικές ρυθμίσεις προβλέπουν ειδικότερα τα εξής:


α) Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 Ε.Κ. «Φάση Β» ή μεταγενέστερης και παραλαμβάνο0νται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, τα οποία αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης ως εξής:

- Αυτοκίνητα μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.

- Αυτοκίνητα από 901 μέχρι και 1.400 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.

- Αυτοκίνητα από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά απαλλάσσονται από το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.

- Αυτοκίνητα από 1.601 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από 50% του το προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

β) Σε περίπτωση που η φορολογητέα αξία είναι η μεγαλύτερη των προαναφερθέντων ποσών θα εισπράττεται για το επιπλέον ποσό ο προβλεπόμενος ακέραιος συντελεστής τέλους ταξινόμησης.

γ) Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο εφόσον αποσύρονται για καταστροφή αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31-12-1998 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλόμενα τέλη προηγούμενων ετών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου