Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

Στη κατάρτιση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου προχωρεί το υπουργείο ΠολιτισμούΣτη ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών τόπων και των ζωνών προστασίας στοχεύει το πρόγραμμα «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» που δρομολογεί την παρούσα περίοδο το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.  
Το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» προϋπολογισμού 7,2 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τα Επιχειρησιακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» είναι η πρώτη οργανωμένη, ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση των δημοσίων ακινήτων που διαχειρίζεται το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού σε εθνικό επίπεδο καθώς και των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και ζωνών προστασίας.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» θα περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και την περιγραφική τεκμηρίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος απόκτησης από το Δημόσιο, ακινήτων, αρχαιολογικών χώρων, τόπων, ζωνών, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου και του υπουργείου Πολιτισμού. Θα αποτελεί επίσης πηγή πολύτιμων πληροφοριών, απαραίτητων για τις πολιτιστικές αναπτυξιακές δραστηριότητες της χώρας.
Στόχος του «Αρχαιολογικού Κτηματολογίου» είναι να ενσωματωθούν περιγραφικά και χωρικά δεδομένα στις βάσεις του συστήματος που αφορούν:
- Περίπου 6.000 δημόσια ακίνητα (εντός και εκτός πόλεων και οικισμών, αγροτεμάχια, οικόπεδα, κτίρια κλπ) που έχουν αποκτηθεί από το Δημόσιο με αναγκαστική απαλλοτρίωση, ή με άλλους τρόπους (απευθείας αγορά, δωρεά, παραχώρηση χρήσης, κλπ).
- Περίπου 18.000 αρχαιολογικοί χώροι (εκ των οποίων 384 επώνυμοι αρχαιολογικοί χώροι), οργανωμένοι και μη, που διαχειρίζεται το υπουργείο Πολιτισμού.
Επιπλέον στόχος του «Αρχαιολογικού Κτηματολογίου» αποτελεί η συγκρότηση μιας υπολογιστικής υποδομής που θα αποτελέσει πλατφόρμα διασύνδεσης επιπρόσθετων βάσεων δεδομένων του υπουργείου Πολιτισμού με γεωγραφικές αναφορές όπως π.χ. οι Πολιτιστικοί Άτλαντες και το Εθνικό Μητρώο Μνημείων.
Μελλοντικά και μετά την περίοδο ανάπτυξης του, το σύστημα θα μπορεί να ενσωματώσει και άλλες γεωχωρικές πληροφορίες εφόσον κριθεί σκόπιμο όπως πχ. τα αποτελέσματα από αρχαιολογικές έρευνες πεδίου, τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, και άλλα στοιχεία από ανασκαφές.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου