Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Πώς θα γίνονται οι «φοροανακρίσεις» από την Εφορία

Αναλυτικές οδηγίες στις Εφορίες για το πώς θα ελέγχονται οι υποθέσεις φυσικών προσώπων μέσω των έμμεσων τεχνικών ελέγχου έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.


Μεταξύ άλλων κοινοποίησε τα ερωτηματολόγια που θα αποστέλλει η Εφορία προς συμπλήρωση στους ελεγχόμενους και τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήματα που παραπέμπουν σε ανακριτική διαδικασία. Εκτός από τις βασικές πληροφορίες με τα στοιχεία του ελεγχόμενου και της συζύγου του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τόπος καταγωγής, επάγγελμα,email, τηλεφωνά, κ.α..), αλλά και τα στοιχεία τέκνων και προστατευομένων μελών, ο φορολογούμενος θα πρέπει να απαντά σε 14 ερωτήσεις.

1. Θα πρέπει να αναφέρει αν φιλοξενείται ή φιλοξενήθηκε κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις, από ποιον ή από ποιους, το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας, τη διεύθυνση κατοικίας, αλλά και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη της κατοικίας.

2. Σε περίπτωση που είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση θα πρέπει να δηλώσει αν καταβάλει διατροφή συζύγου ή τέκνων και αν καταβάλει, να αναφέρει τα στοιχεία ατόμων και τα ποσά διατροφής για κάθε ελεγχόμενο έτος.

3. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών, κύριας, εξοχικής και δευτερεύουσας για κάθε ελεγχόμενο έτος. Έτσι, θα γίνεται διασταύρωση για το εάν πλήρωσε «χαράτσι» και θα προκύπτει το εάν έχει πισίνα ή όχι.

4. Ο ελεγχόμενος θα δηλώνει τα στοιχεία λογαριασμών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας για κάθε ελεγχόμενο έτος. Αν δεν έχει τα ακριβή στοιχεία θα αναφέρει οπωσδήποτε τις εταιρείες με τις οποίες έχει συμβληθεί και τους αριθμούς σταθερών και κινητών του ίδιου και μελών της οικογένειά τους.

5. Σε περίπτωση απόκτησης ή άλλης μεταβολής περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) από κληρονομιά , γονική παροχή, κλ.π, σε κάποια από τα ελεγχόμενα έτη θα δηλώνει τα ποσά που πλήρωσε , αλλά και στοιχεία όπως το όνομα του συμβολαιογράφου, του δικηγόρου, τα έξοδα για τις αμοιβές τους, τους φόρους που κατέβαλε, κ.α..

6. Ο ελεγχόμενος θα δηλώνει αν κατέβαλε και πότε εισφορές , υποχρεωτικές και μη, σε ασφαλιστικά ταμεία, συλλόγους, επιμελητήρια, οργανώσεις, κ.λ.π, κατά τα ελεγχόμενα έτη.

7. Ο φορολογούμενος θα δηλώνει αν ο ίδιος ή μέλη της οικογενείας του διέθεταν κατά τα ελεγχόμενα έτη πιστωτικές κάρτες, το είδος της κάρτας , το διάστημα κατοχής της κάρτας, κ.α..

8. Θα αναφέρει κάθε είδους δάνεια που έχει λάβει , το ποσό του δανείου, από ποια τράπεζα και τις αιτίες για τις οποίες το έλαβε.

9. Θα δηλώνει τον αριθμό των αυτοκινήτων ή δικύκλων που διαθέτει, τις εταιρείες στα οποία τα έχει ασφαλισμένα και το ετήσιο ποσό που καταβάλει για ασφάλιστρα.

10. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώνει αν ο ίδιος ή μέλος της οικογενείας του έχει κάποιο πρόγραμμα ασφάλειας (ζωής, υγείας, συνταξιοδότηση, κ.α..).

11. Ο ελεγχόμενος θα δηλώνει το εάν ασφάλισε και τα ακίνητα του, για πόσο και για ποιο ποσό.

12. Θα δηλώνει αν πραγματοποίησε δαπάνες για δίδακτρα σε σχολεία κάθε μορφής εκπαίδευσης ή φροντιστήρια κάθε μορφής και θα παραθέτει αναλυτικά τα ποσά ανά έτος.

13. Ο φορολογούμενος θα αναφέρει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις προς τρίτους κατά τα ελεγχόμενα έτη παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος.

14. Ο ελεγχόμενος θα αναφέρει τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς) που διατηρούσε αυτός η οικογένεια του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, περιλαμβανόμενους λογαριασμούς που άνοιξαν και έκλεισαν κατά τα ελεγχόμενα έτη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου