Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

ΟΑΕΕ: Οκτώ στους δέκα συνταξιούχους δεν τα βγάζουν πέρα

syntakseis
Μόνο 2 στους 10 συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, δηλώνουν ότι η σύνταξη επαρκεί για τη κάλυψη των αναγκών όλου του μήνα ενώ για τη μεγάλη πλειοψηφία (75 %) η σύνταξη αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος. Ταυτόχρονα, ένας στους τέσσερις ασφαλισμένους έχει σταματήσει να καταβάλει εισφορές στο ταμείο ενώ οι μισοί ασφαλισμένοι εκτιμούν ότι δεν θα είναι σε θέση να καταβάλλουν τις εισφορές τους για το επόμενο διάστημα έως το τέλος του 2013.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν μεταξύ άλλων από πανελλαδική έρευνα που παρουσιάστηκε σήμερα σε ημερίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων για το ασφαλιστικό των μικρομεσαίων. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα (πραγματοποιήθηκε από την εταιρία MARC σε δείγμα 800 ασφαλισμένων και 400 συνταξιούχων του ΟΑΕΕ):
- Σχεδόν οι 9 στους 10 ασφαλισμένους του ταμείου (86,5%) θεωρούν επισφαλή τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα στον ΟΑΕΕ, ενώ οι 8 στους 10 (78,3%) αγωνιούν τόσο για το ύψος της μελλοντικής σύνταξης, όσο και για τη παροχή περίθαλψης. Το ίδιο ποσοστό (90 %) δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις παροχές και τις συντάξεις του ΟΑΕΕ, σε σχέση με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει.
-Πάνω από 1 στους 4 ερωτηθέντες (26,9%) έχει πλέον σταματήσει να καταβάλει εισφορές στο ταμείο και 4 στους 10 (38,6%) δηλώνουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν αν η εισφορά ήταν έως 300 ευρώ το δίμηνο.
Από την πλευρά των συνταξιούχων τα ευρήματα περιλαμβάνουν τα εξής:
-Οι 7 στους 10 συνταξιούχους (68,2%) εκδηλώνουν ανασφάλεια, τόσο για το ύψος της παρεχόμενης σύνταξης, όσο και για το επίπεδο της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.
- Για το 74,5% των συνταξιούχων του δείγματος, η σύνταξη αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος. Σχεδόν το σύνολο (95,8%), δεν διαθέτει σύνταξη από ιδιωτική ασφάλιση.
Η ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε εννέα μέτρα για την τόνωση των εσόδων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, αλλά και για την ανακούφιση όπως αναφέρει των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του ταμείου. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
1. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ασφαλισμένων με την θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των οφειλετών στον ΟΑΕΕ που έχουν χάσει αυτό το διάστημα.
2. Η αποδέσμευση της θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας από την ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Η ρεαλιστική αλλά και πάγια ρύθμιση των οφειλών ώστε: (α) οι επιχειρηματίες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό αλλά και (β) να αυξηθούν τα έσοδα του οργανισμού. Κατά το σχεδιασμό αυτής της ρύθμισης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το 70% περίπου των ενεργών οφειλετών οφείλουν ποσά που κυμαίνονται μέχρι τα 10.000 ευρώ.
4. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.
5. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ύφεση.
6. Η ενεργοποίηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα του λογαριασμού ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, με διεύρυνση των κριτηρίων παροχής τους.
7. Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων.
8. Να αποδίδονται στον ΟΑΕΕ τα έσοδα του τέλους επιτηδεύματος.
9. Χορήγηση σύνταξης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις αλλά δεν συνταξιοδοτούνται επειδή έχουν οφειλές άνω των 20.000 Euro προς τον ΟΑΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές είτε να διαγράφεται η ασφαλιστική περίοδος που αφορά τις οφειλές, είτε η οφειλή να παρακρατείται από την παρεχόμενη σύνταξη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου