Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Ο χάρτης των υπαλλήλων και των απολύσεων στο Δημόσιο - Η πρώτη σκιαγράφηση του προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων

Την ανθρωπογεωγραφία του δημόσιου τομέα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία βασίζονται στην επεξεργασία που έχει γίνει από τις Διευθύνσεις Προσωπικού μέσω των εφαρμογών του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, παρουσιάζει το «Βήμα της Κυριακής».
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα, ο «μαγικός» αριθμός του προσωπικού στον δημόσιο τομέα στη χώρα μας είναι 621.797 (μόνιμοι, υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου - ΙΔΑΧ, υπάλληλοι με έμμισθη εντολή και επί θητεία). Παράλληλα, μισθοδοτούμενοι από το Ελληνικό Δημόσιο είναι επίσης 78.950 υπάλληλοι (αιρετοί, μετακλητοί, υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου και λοιπές εργασιακές σχέσεις).

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δηλαδή αριθμός 448.730 υπαλλήλων είναι μεταξύ 20-49 ετών, ενώ στο σύνολο 55.744 υπάλληλοι έχουν μεταπτυχιακό και 21.086 διδακτορικό.

Σε ό,τι αφορά το φύλο, στο τακτικό προσωπικό οι άνδρες είναι περισσότεροι καθώς φτάνουν τους 332.366, ενώ οι γυναίκες είναι 289.431.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο λοιπό προσωπικό μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου όπου οι άνδρες είναι 40.992 και οι γυναίκες 37.444.

Ακόμη, εξετάζοντας τον αριθμό των υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι περισσότεροι δηλαδή αριθμός 48.187 υπαλλήλων ανήκουν σε υπουργεία και δημόσιους φορείς ενώ 30.578 ανήκουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των υπαλλήλων ανά φορέα στην κατηγορία των μονίμων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ, τα πρωτεία κατέχουν πάλι τα υπουργεία και οι δημόσιοι φορείς με 520.019 υπαλλήλους και ακολουθούν οι ΟΤΑ με 93.312 υπαλλήλους. 

Το σαφάρι για την πλήρη αποτύπωση της εικόνας των δημοσίων υπαλλήλων και η ενημέρωση των στοιχείων προχωρούν παράλληλα με την κυβερνητική επιδίωξη για αναδιαρθρώσεις στα υπουργεία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την τρόικα για 4.000 απολύσεις ως τον Δεκέμβριο του 2013 και άλλες 11.000 το 2014, στη βάση ενός τριμηνιαίου προγραμματισμού.

Οι πρώτες απολύσεις σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης θα προκύψουν από την κατάργηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου καθώς αυτή θα οδηγήσει στη λύση των συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετούν σε αυτά. Παράλληλα όμως η κατάργηση θέσεων στα υπουργεία με τα νέα οργανογράμματα, αλλά και η συγχώνευση/κατάργηση εποπτευόμενων φορέων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ δείχνουν κι άλλους προς «καρατόμηση».

Κομβικό σημείο θα αποτελέσει η αξιολόγηση που θα γίνει κατά την επανατοποθέτηση του προσωπικού στις νέες Διευθύνσεις των δημόσιων υπηρεσιών. Στη βάση αυτή θα γίνει μετακίνηση του πλεονάζοντος προσωπικού σε άλλη δημόσια υπηρεσία και μέρος αυτών θα δει την πόρτα της εξόδου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου