Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

ΟΝΕ 2… από το 2018


Jose-Barroso
Τρεις φάσεις περιλαμβάνει το σχέδιο Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης της Ευρώπης (EMU) , το οποίο καταρτίστηκε στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φιλοδοξεί να οδηγήσει την Ευρωζώνη σε συνθήκες στενότερης οικονομικής και πολιτικής προσέγγισης.

Μπαρόζο και Ρεν παρουσίασαν το «Blueprint» το οποίο αναμένεται να αποτελέσει βάση συζήτησης της Συνόδου Κορυφής της 13-14ης Δεκεμβρίου. Το προσχέδιο δίνει ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας προς την επίτευξη του στόχου, ωστόσο χρονοθετεί τα βήματα στα αποία πρέπει να προχωρήσουν οι εταίροι της ΕΖ. Αναλυτικότερα:

Ορίζοντας 6-18 μηνών

Πρόκειται για την περίοδο που πρέπει να λειτουργήσει ο Ενιαίος Μηχανισμός για την παρακολούθηση του Τραπεζικού Συστήματος. Θα ακολουθήσει η δημιουργία ενός δεύτερου μηχανισμού που θα μπορεί να παρεμβαίνει κεντρικά, σε περίπτωση που οι Τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λειτουργία τους. Παράλληλα, η Ευρωζώνη θα θεσμοθετήσει και Μηχανισμό Σύγκλισης και Ανταγωνιστικότητας που θα μπορεί να παρεμβαίνει σε περίπτωση που τα μέλη της Ευρωζώνης εμφανίζουν αποκλίσεις από δημοσιονομικές συμβατικές τους υποχρεώσεις για να συμμετέχουν στην EMU.
Τα προαπαιτούμενα δημοσιονομικά standards για την EMU έχουν εν πολλοίς καθοριστεί από τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου του 2011 και μπορείτε να τα βρείτε εδώ (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-898_en.htm)

Ορίζοντας 18 μηνών – 5 ετών

Αναμένεται σύγκλιση σε επίπεδο budget. Προβλέπεται στενότερη οικονομική σύγκλιση που αφορά κοινή φορολογική πολιτική, αλλά και κοινή πολιτική σε θέματα απασχόλησης. Στόχος εντός της πενταετίας είναι η θεσμοθέτηση «Υπουργείου Οινομομικών» της Ευρωζώνης.

Μετά την πενταετία

Αναμένεται να έχει «παραχωρηθεί» μέρος της εθνικής κυριαρχίας των μελών της ΕΖ στις Βρυξέλλες προκειμένου να είναι δυνατή η κατάρτιση ενιαίου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πλέον η αντιμετώπιση των κρίσεων σε χώρες μέλη θα μπορεί να γίνεται κεντρικά, ενώ θα είναι εφικτή η έκδοση ευρωομολόγων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου