Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

ΕΤΟΙΜΗ Η ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ...

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης της νέας θετικής λίστας αποζημιούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, που θα ισχύσει από τις 3-10-2013...

Στη θετική λίστα περιλαμβάνονται περισσότερα από 7.600 σκευάσματα όλων των θεραπευτικών κατηγοριών, όπως και 1.223 σκευάσματα νέων γενοσήμων που τιμολογήθηκαν με τα Δελτία Τιμών Ιουνίου και Αυγούστου 2013.

Στη νέα θετική λίστα δεν περιλαμβάνονται νέα «καινοτόμα» φάρμακα που τιμολογήθηκαν πρόσφατα, τα οποία θα αξιολογηθούν στη βάση των αιτήσεών τους και των απαιτήσεων του νόμου στο αμέσως προσεχές διάστημα από την αρμόδια Επιτροπή για την έκδοση συμπληρωματικού θετικού καταλόγου.

Επίσης, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) τα πρώτα 19 θεραπευτικά πρωτόκολλα κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης, που αφορούν 5 διαφορετικές ομάδες ασθενειών, τα σκευάσματα των οποίων αντιστοιχούν στο 50% περίπου της συνολικής μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου