Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Εντός του Ιουνίου δύο νέα προγράμματα για την απασχόληση

Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία έχει φτάσει το 59,1% στην Ελλάδα (στοιχεία Ιανουαρίου 2013), το 23,5% στους «27» και το 24% στην Ευρωζώνη (στοιχεία Μαρτίου), αναδεικνύεται σε πρώτη προτεραιότητα για την ΕΕ.


Σε ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται μία καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος-μέλος και των πρωτοβουλιών στήριξης της Επιτροπής, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου, όπου το θέμα της ανεργίας θα κυριαρχήσει.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Επιτροπή σημειώνει ότι μετά τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων με κοινοτική συγχρηματοδότηση, που αποφασίστηκε στα τέλη του 2012, υιοθετήθηκε εθνικό σχέδιο δράσης τον Ιανουάριο του 2013, με κοινοτική χρηματοδότηση 517 εκατ. ευρώ. Στόχος του προγράμματος είναι η τόνωση της απασχόλησης καθώς και η κατάρτιση και επιχειρηματικότητα για περίπου 350.000 νέους. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, οι νέες πρωτοβουλίες που έχουν, ήδη, ξεκινήσει με κοινοτική χρηματοδότηση 47 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνουν την πρόσληψη με καθεστώς ορισμένου χρόνου νέων ανέργων έως 35 ετών σε διάφορα πολιτιστικά προγράμματα, αλλά και την παροχή στήριξης σε κοινωνικές υποδομές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με στόχο την πρόσληψη νέων ανέργων.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει η Κομισιόν, σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες για την αποτελεσματική εφαρμογή δύο συγκεκριμένων προγραμμάτων, με κοινοτική χρηματοδότηση 146 εκατ. ευρώ, που θα αρχίσουν να υλοποιούνται εντός του Ιουνίου.

Πρόκειται α) για το πρόγραμμα εισόδου στην αγορά εργασίας, το οποίο συνδυάζει την εκπαίδευση με πεντάμηνη άσκηση επαγγέλματος σε επιχειρήσεις για 45.000 νέους ανέργους έως 29 ετών και β) για το πρόγραμμα κατάρτισης 1.000 νέων ανέργων έως 29 ετών σε συνθήκες εργασίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου