Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

Γραμματεία Ειδικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ: Υποβάθμιση των αστυφυλάκων κατά την απογραφή

Μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης δυσλειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και της απαξίωσης θεσμών και αξιών, έρχεται να προστεθεί άλλη μια ανορθογραφία της σημερινής παρακμάζουσας Κυβέρνησης, η οποία πλήττει για ακόμη μια φορά μία από τις πιο αδικημένες και συνάμα με μεγάλη προσφορά κοινωνικές ομάδες, αυτή των αστυνομικών .
 Πιο συγκεκριμένα, Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/37345/0004 από 4-6-2010 Κ.Υ.Α (784-Β) που αφορά την περιβόητη πλέον απογραφή δημοσίων υπαλλήλων, εστάλησαν στις 8 Ιουλίου σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συμπληρωματικές οδηγίες απογραφής. Οι οδηγίες αυτές καθορίζουν το εκπαιδευτικό επίπεδο στο οποίο κατατάσσονται οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Αστυφυλάκων, κάνοντας γνωστό πως εφεξής θα συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία με ένδειξη «Δ.Ε.» (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), εντάσσοντας τους ουσιαστικά στο σύστημα απογραφής ως αποφοίτους Λυκείου.

 Είναι ευρέως γνωστό πως με βάση τη σχετική Νομολογία του ΣτΕ, οι παραγωγικές σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας εξομοιώνονται με τις υπόλοιπες Ανώτερες Σχολές της χώρας και τα ΤΕΙ.

 Σε μια εποχή που οι θεσμοί και οι αξίες απαξιώνονται συνεχώς, η ελληνική Πολιτεία επιλέγει για ακόμη μία φορά να απαξιώσει και να υποβαθμίσει το λειτούργημα του αστυνομικού. Ενδεικτικά επισημαίνουμε ορισμένα βασικά σημεία , τα οποία η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όφειλε να τα γνωρίζει και να εφαρμόσει:

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1404/1983, του Ν. 2621/1998, του Ν. 2817/2000 και του Ν. 2916/2001, με τους οποίους αποσαφηνίζεται ο ρόλος των ΤΕΙ και των αποφοίτων τους στην Ανώτατη εκπαίδευση.

• Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, από τα οποία προκύπτει ότι τόσο η ανώτατη εκπαίδευση όσο και η ανωτέρα επαγγελματική εκπαίδευση ανήκουν στην ίδια Τρίτη βαθμίδα, καθώς και του άρθρου 4 του Συντάγματος περί Ισότητας.

• Η εισαγωγή των σπουδαστών στη σχολή Αστυφυλάκων και στη σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθώς επίσης ότι η φοίτηση στην σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (05) εξάμηνα. {Άρθρο 1, παρ. 1 και Άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 2226/1994 « Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις»}.

• Στα ηλεκτρονικά πεδία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.apografi.gov.gr στην Δ. Ομάδα - Εκπαίδευση που καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με τίτλους σπουδών, δίδεται το δικαίωμα σε αποφοίτους της Ανωτέρας Σχολής Αστυφυλάκων που δεν ανήκουν πλέον στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά σε άλλο τομέα του Δημοσίου πλέον, να καταχωρήσουν ως τίτλο σπουδών το πτυχίο της αποφοίτησης από την Ανωτέρα Σχολή Αστυφυλάκων.

 Ευελπιστούμε πως έστω και την ύστατη στιγμή η πολιτική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας θα διορθώσει αυτή την εξόφθαλμη αδικία και δεν θα πλήξει για ακόμη μία φορά το κύρος και την αξιοπρέπεια ανθρώπων που δίνουν καθημερινά τη μάχη της ασφάλειας στο δρόμο. Ως νέοι άνθρωποι επιζητούμε μια ελληνική αστυνομία αξιόμαχη, πλήρως καταρτισμένη και με υψηλό φρόνημα μη μπορώντας να παραβλέψουμε τις αδικίες εις βάρος δίκαιων εργασιακών δικαιωμάτων των στελεχών της, ούτε τώρα αλλά ούτε και μελλοντικά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου