Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Συνεδρίασε η Διυπουργική Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track)

Οργανωτικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιτάχυνση της υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων (fast track) συζητήθηκαν χθες, στην πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. 
Όπως ανακοινώθηκε, στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη θέσπιση των διαδικασιών του νέου Νόμου «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», την οργάνωση λειτουργίας της ΔΕΣΕ, καθώς και επιμέρους ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες προώθησης στρατηγικών επενδύσεων με στόχο την άμεση, διαφανή και αποτελεσματική υλοποίηση του νέου πλαισίου.

Στα θέματα που εξετάστηκαν περιλαμβάνεται ο καθορισμός του αντιτίμου για την υπαγωγή μιας επένδυσης στις διαδικασίες «fast track».


Επίκειται, επίσης, η επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει πρόεδρος της Εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα» στο πλαίσιο της προκήρυξης που έγινε στα τέλη Δεκεμβρίου. Η διϋπουργική συνεδρίασε υπό τον υπουργό Επικρατείας, Χάρη Παμπούκη, και τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου