Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Υπολογίστε εύκολα και με ακρίβεια την παραγωγή ενέργειας της … ταράτσας σας!

Με μια πρωτότυπη διαδικτυακή εφαρμογή www.wwf.gr/ilios, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να μάθει εύκολα, γρήγορα και με εξαιρετική ακρίβεια το κόστος κτήσης και τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχει από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην κατοικία του.

Από την 1η Ιουλίου 2009 έχει μπει σε εφαρμογή το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κτηρίων, για την παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόγραμμα αυτό παρέχονται ουσιαστικά κίνητρα, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, για την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην καθημερινή ζωή των πολιτών και την αύξηση του ποσοστού ενέργειας που παράγεται από τον ήλιο σε εθνικό επίπεδο.

Το WWF Ελλάς θέλοντας να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται, αλλά και να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα το σύνολο της επένδυσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, παρουσιάζει το πρωτότυπο διαδικτυακό εργαλείο «Ηλιακές Οικολογικές Στέγες (ΗΛΙ.Ο.Σ.)», το οποίο θα βοηθήσει τον κάθε πολίτη προσωπικά να υπολογίσει:
Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη του συγκεκριμένου κτηρίου στο οποίο κατοικεί.
Το κόστος της επένδυσης, καθώς και το χρόνο αποπληρωμής της.
Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με συγκεκριμένους παράγοντες, όπως η επιφάνεια εγκατάστασης, ο προσανατολισμός της στέγης, η κλίση, η θέση των γειτονικών κτηρίων κλπ.
Το οικονομικό όφελος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο χρόνο.
Το περιβαλλοντικό όφελος από τη παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Κατά την άποψη της οργάνωσης, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κτηρίων συντελεί στην ενεργειακή αυτάρκεια και ανεξαρτησία καθώς και την περιβαλλοντική αποφόρτιση των περιοχών στις οποίες λειτουργούν συμβατικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (λιγνίτη ή/και πετρελαίου). Παράλληλα η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στις στέγες των κτιρίων είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για κάλυψη του 20% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ μέχρι το 2020. Σήμερα όμως, σύμφωνα με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση τίθεται ένα αδικαιολόγητα μικρό πλαφόν στη δυνατότητα εγκατάστασης φ/β σε κτίρια και κατοικίες, ενώ αντίθετα πριμοδοτούνται οι μεγάλες επενδύσεις φ/β άνω των 100 KW.

«Λόγοι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονομικοί επιβάλλουν την άμεση αλλαγή κατεύθυνσης στον τομέα των φ/β, έτσι ώστε να δοθεί σαφής προτεραιότητα στην εγκατάσταση φ/β σε ταράτσες και στέγαστρα κτιρίων. Με αυτό τον τρόπο θα μεγιστοποιηθούν τα οφέλη σε θέσεις εργασίας, θα διαχυθεί καλύτερα το οικονομικό κέρδος σε πολλά περισσότερα νοικοκυριά και θα αποφευχθεί η μαζική αλλαγή χρήσεων γης», τονίζει ο Γιώργος Τραγόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του WWF Ελλάς σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
 
Έχοντας ως γνώμονα την πεποίθηση πως ο κύριος όγκος των φ/β συστημάτων πρέπει να εγκατασταθεί στις στέγες, κατά τα πρότυπα της Γερμανίας όπου πάνω από το 80% των φ/β βρίσκεται σε ταράτσες, το WWF Ελλάς δημιούργησε την διαδικτυακή εφαρμογή «ΗΛΙ.Ο.Σ» και προσκαλεί όλους τους πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του για να μάθουν περισσότερα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου