Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ: τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα έχει ως στόχο την γνωριμία των νέων του τόπου μας με την τοπική ιστορία της Κέρκυρας αλλά και της Επτανήσου

Η ΟΝΝΕΔ Κέρκυρας θεωρεί ότι η γνώση της τοπικής ιστορίας μπορεί να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα το φυσικό, πολιτιστικό και οικιστικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Λέγοντας τοπική ιστορία, και θέλοντας να ορίσουμε τα τοπικά της όρια, πιστεύουμε ότι μπορούμε να διακρίνουμε δύο επίπεδα τοπικής ιστορίας: την κερκυραϊκή αλλά και την επτανησιακή τοπική ιστορία.                                                      . 

        Θέλουμε δε να επισημάνουμε ότι τις 22/08/2008 είχε κατατεθεί υπόμνημα στον Υπουργό παιδείας κ Ευριπίδη Στυλιανίδη από το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Κερκυραίων. Κάτι το οποίο δηλώνει ότι την νεολαία του τόπου μας την απασχολεί και είναι ευαισθητοποιημένη σ αυτό το θέμα.

         Προτείνουμε λοιπόν τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα έχει ως στόχο την γνωριμία των νέων του τόπου μας με την τοπική ιστορία της Κέρκυρας αλλά και της Επτανήσου. Το πρόγραμμα αυτό, κατά την άποψή μας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Α) Την εισαγωγή – διδασκαλία της τοπικής ιστορίας ως μαθήματος επιλογής στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου
Β) Την αξιοποίηση υπαρχόντων εγχειριδίων τοπικής ιστορίας και την παράλληλη συγγραφή νέων
Γ) Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσω της ανάπτυξης πολυμέσων ή δικτυακών εφαρμογών που θα αξιοποιούν την δυναμική των νέων μέσων και της εξοικείωσης των νέων με αυτά.

        Για την υλοποίηση του προγράμματος θα απαιτηθεί η συνεργασία μιας πληθώρας φορέων: Καταρχάς, κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί. Για αυτό πιστεύουμε οτι θα πρέπει να υπάρξουν σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα τοπικής ιστορίας.
 -Επιπλέον, στην προσπάθεια αυτή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μπορεί να αναλάβει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος, καθώς άλλωστε είχε υλοποιήσει παλιότερα σχετικές πρωτοβουλίες οι οποίες μάλιστα είχαν καταλήξει στην έκδοση Εγχειριδίου Τοπικής Ιστορίας της Κέρκυρας. Το εγχείρημα αυτό μπορεί και πρέπει να επεκταθεί στην έρευνα, συγγραφή και έκδοση αντίστοιχων εγχειριδίων και για τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αλλά και ενός εγχειριδίου επτανησιακής ιστορίας. Επίσης, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν τοπικά μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία που μπορούν να σχεδιάσουν / υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα ή περιοδικές εκθέσεις αλλά και να παρέχουν βοήθεια στους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν την διδασκαλία του μαθήματος.
Σαφώς και η έγκριση και η εποπτεία του εκπαιδευτικού υλικού προϋποθέτει τον ενεργό ρόλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας, και για τον λόγο αυτόν, καλούμε τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να συνεργαστούν με τους αρμόδιους φορείς για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων.                                        .
   
        Τέλος, πιστεύουμε ότι οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές (περιφερειακές και δημοτικές) μπορούν να δώσουν κίνητρα για την προώθηση της έρευνας πάνω σε θέματα τοπικής ιστορίας.
Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαν να προκηρύσσονται διαγωνισμοί συγγραφής μελετών σε θέματα τοπικής ιστορίας (που μπορούν να απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες διαγωνιζομένων: μαθητές, προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές). Τέλος, προτείνουμε την καθιέρωση υποτροφιών για μεταπτυχιακές εργασίες που θα άπτονται ζητήματα και πτυχές τοπικής ιστορίας και πολιτισμού.                               .                                                 

Η πρότασή μας περιληπτικά:
1. Εισαγωγή – διδασκαλία της τοπικής ιστορίας της Κέρκυρας και των Επτανήσων στην εκπαίδευση
2. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην προβολή και διδασκαλία της τοπικής ιστορίας
3. Πραγματοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα τοπικής ιστορίας.
4. Συνεργασία φορέων για την υλοποίηση του προγράμματος (υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τοπικά μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία) με σκοπό την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, την υλοποίηση και σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την έρευνα, συγγραφή και έκδοση εγχειριδίων τοπικής ιστορίας.
5. Καθιέρωση από τις νέες αυτοδιοικητικές αρχές διαγωνισμών και υποτροφιών για μελέτες σε θέματα τοπικής ιστορίας.


Η ΟΝΝΕΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ θέτοντας από την αρχή της θητείας της ως κύριο στόχο οι νέοι μας να αποκτήσουν συνείδηση και γνώση του τόπου που ζουν και μεγαλώνουν θα σταθεί διπλά σε κάθε φωνή διεκδίκησης για την επίτευξη αυτού του στόχου!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου