Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

Εικόνα Ήχος: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99

Αίτηση για την υπαγωγή της στο άρθρο 99 κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η Expert Ελλάς ΑΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Εικόνα Ήχος ΑΕΕ, στην οποία η Expert Ελλάς είναι βασικός μέτοχος. Ταυτόχρονα, με προσωρινή διαταγή, ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προστασίας της εταιρείας.

Η Expert Ελλάς ΑΕ διευκρινίζει ότι επέλεξε την προστασία του Νόμου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που επικρατούν στην ελληνική οικονομία και στον κλάδο ηλεκτρικών, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, εξαιτίας των επισφαλειών των μελών του δικτύου της. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην προσπάθεια εξυγίανσης, μέσα από τη διαδικασία αυτή, η εταιρεία θα έχει τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των προμηθευτών - πιστωτών της.

Επιπλέον, η διοίκηση της Εικόνα Ήχος ΑΕΕ ενημερώθηκε ότι η απόφαση της Expert Ελλάς ΑΕ περί κεφαλαιοποίησης των υποχρεώσεων της εισηγμένης παραμένει σε ισχύ. Για το συγκεκριμένο θέμα, το διοικητικό συμβούλιο της Εικόνα Ήχος ΑΕΕ θα αποφασίσει, εντός των επομένων ημερών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου