Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Στο φως η ρύθμιση- κοροϊδία για τα χρέη των δημοσίων υπαλλήλων


Την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπόσχεται στους δανειολήπτες ότι η μηνιαία δόση των δανείων τους δεν θα υπερβαίνει το 30-40% του μηνιαίου εισοδήματός τους, έρχεται στο φως η πολυαναμενόμενη ρύθμιση των δανείων που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στους  δημοσίους υπαλλήλους. Η υπόσχεση ότι η δόση του δανείου δεν θα υπερβαίνει το 30% του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, στην πράξη δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια κοροϊδία. 

Ναι, η υπηρεσία από την οποία μισθοδοτείται ο δημόσιος υπάλληλος, δεν θα κρατάει παρά το 30% του μισθού έναντι των υποχρεώσεων που έχει ο δανειολήπτης έναντι του ΤΠΔ. Όσο για τα υπόλοιπα χρήματα, ο δανειολήπτης θα πρέπει να βρει άλλη πηγή εσόδων και να τα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας μέσα σε χρονικό  περιθώριο έξι μηνών. 


Για όποιον δεν κατάλαβε, η ρύθμιση έχει να κάνει με το ότι δεν θα παρακρατείται ολόκληρη η δόση από το μισθό. Το χρέος όμως θα παραμένει αμετάβλητο (δεν υπάρχει κούρεμα ούτε ως αστείο) και θα πρέπει να εξυπηρετείται κανονικά, απλώς μέσα σε ένα χρονικό «παράθυρο» έξι μηνών. 


Η απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών αναρτήθηκε Μεγάλη Πέμπτη στην ιστοσελίδα και αναφέρει ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα ειδοποιηθούν με επιστολή για τις νέες επιλογές που έχουν. 


Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. του ΤΠΔ έρχεται να υλοποιήσει την υπουργική απόφαση που υπέγραψε ως αναπληρωτής, o σημερινός υπουργός Οικονομικών 
Φίλιππος Σαχινίδης. Βεβαίως, η σχετική εξαγγελία της ρύθμισης έγινε από τον τότε υπουργό Οικονομικών και νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο  

Ποιες είναι όμως οι δύο επιλογές των δημοσίων υπαλλήλων; 
 

Αντιγράφουμε από την απόφαση προς αποφυγή παρεξηγήσεων.


«Μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
 του, το Συμβούλιο σε εφαρμογή της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης (σ.σ. απόφαση Σαχινίδη) και με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση των δανειοληπτών του Τ. Π. & Δανείων - υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, μειοψηφούντος του συμβούλου Οδυσσέα Ντριβαλά, αποδέχεται την εισήγηση και αποφασίζει να ενημερωθούν οι δανειολήπτες, μέσω των ετήσιων βεβαιώσεων τόκων που τους αποστέλλονται, για τις νέες ρυθμίσεις καθώς και για την υποχρέωσή τους:

Α) Να γνωρίσουν στην Υπηρεσία τους με σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι συναινούν στην παρακράτηση ποσοστού μεγαλύτερου των 3/10 των μηνιαίων αποδοχών τους για την εξυπηρέτηση των δανείων τους

ή


Β) να γνωρίσουν στο Τ. Π. & Δανείων με σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι
 δεν συναινούν στην παρακράτηση ποσοστού μεγαλύτερου των 3/10 των μηνιαίων αποδοχών τους, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να καταβάλλουν εξ ιδίων τη διαφορά των δόσεων ανά εξάμηνο (έως 30/6 ή 31/12).  

Το κείμενο λοιπόν ορίζει ότι ο δημόσιος υπάλληλος έχει δύο επιλογές. Να αποδεχτεί το γεγονός ότι θα εξακολουθήσει να παρακρατείται από το μισθό του η κανονική δόση του δανείου, η οποία φυσικά μπορεί να υπερβαίνει το 30% του μισθού του. Η δεύτερη επιλογή, είναι να μην αποδεχτεί και να ζητήσει να του παρακρατούν από το μισθό το 30%. Το υπόλοιπο που θα προκύπτει –και θα προκύπτει υπόλοιπο διότι δεν γίνεται καμία παρέμβαση στο ύψος της μηνιαίας δόσης- θα πρέπει να αποδίδεται ανά εξάμηνο. 
 

Γεννάται το εύλογο ερώτημα: 


Τι γίνεται στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν έχει να πληρώσει τη διαφορά όταν θα παρέλθει αυτό το χρονικό περιθώριο; 


«Εφόσον, δεν δύνανται να καταβάλλουν εξ ιδίων τη διαφορά που θαπροκύψει ως ανωτέρω, να αιτούνται απαραίτητα την υπαγωγή τους στις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις, που θα τροποποιηθούν εν μέρει ως εξής: 

α) Επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων
 με το τρέχον συμβατικό επιτόκιο, καταργουμένου του ορίου ηλικίας των δανειοληπτών, ως ακολούθως:
i. στεγαστικά δάνεια: δυνατότητα αποπληρωμής αυτών μέχρι και 40 έτη,
ii. επισκευαστικά δάνεια: επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής έως 30 έτη,
iii. δάνεια μικροεπισκευών - μικροβελτιώσεων: επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής κατά 10 έτη και όριο ηλικίας δανειολήπτη τα 85 έτη.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα του ναζητήσει πρόσθετες διασφαλίσεις. 

β) Μερική καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων
 και με μείωση πάνω από το 50%, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε χρόνια, εφόσον η νέα καταβαλλόμενη δόση θα ισούται κατ΄ ελάχιστο με τα 3/10 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του δανειολήπτη. 

Η συνολική διαφορά που θα προκύπτει από τη μη κανονική εξυπηρέτησητου δανείου, - στις περιπτώσεις που δεν θα παρακρατείται πλέον το σύνολο της οφειλομένης δόσης -, θα καταβάλλεται:

- άτοκα σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή 

- έντοκα με το τρέχον συμβατικό επιτόκιο μέχρι την λήξη του δανείου.  

Καθίσταται σαφές ότι η όλη ιστορία περί του 30% είναι τελικώς ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Στην πραγματικότητα ο δανειολήπτης δημόσιος υπάλληλος, πέφτει στις ίδιες ακριβώς επιλογές που κάνουν και οι εμπορικές τράπεζες: επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου ή περίοδο χάριτος. Τουλάχιστον η περίοδος χάριτος του ΤΠΔ είναι πιο γενναιόδωρη και μπορεί να φτάσει στα πέντε χρόνια. Αρίστος Οικονομίδης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου