Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΧΩΡΑ

Κύριοι Βουλευτές,
Σας διαβιβάζω την κατωτέρω μελέτη με τις εξής παρατηρήσεις:
1.  Με τις παραδοχές της μελέτης  αποδεικνύεται ότι με μείωση των εξόδων του κράτους, από μείωση μισθών, συντάξεων και απολύσεις,κατά 4 δις ευρώ, δημιουργούνται στον ιδιωτικό τομέα 836.000 άνεργοι. Με μηδαμινό όφελος για το κράτος.
2.   Σύμφωνα με στοιχεία του προϋπολογισμού του 2009 η δαπάνη του κράτους για μισθούς και συντάξεις ανερχόταν σε 19 δις ευρώ περίπου.
  1. Ως γνωστόν οι μισθοί και οι συντάξεις μειώθηκαν κατά 55%περίπου.
  2. Ήτοι κατα τα ανωτέρω στοιχεία κατά 55% των 19 δις ήτοικατά περίπου 10 δις ευρώ.
  3. Η ανεργία των 836.000 που αναφέρεται στη μελέτη για μείωση μισθών και συντάξεων κατά 4 δις ευρώ, αν η μελέτη είναι ορθή, θα πρέπει να ανέλθει σε  (10 : 4) Χ 835.000 = 2.090.000 άτομα
  4. Σύμφωνα με στοιχεία ακόμα και της γνωστής ΕΛΣΤΑΤ, η στατιστική ανεργία σήμερα ανέρχεται σε 29% ή σε 1.320.000 ανέργους.
  5. Ως γνωστόν η στατιστική ανεργία δεν περιλαμβάνει αυτούς που κάνουν έστω και ένα ημερομίσθιο το μήνα.
  6. Αν οι παραδοχές της κατωτέρω μελέτης είναι ορθές, που δείχνουν να είναι, τότε η πραγματική και όχι η στατιστική ανεργίαανέρχεται σε 46%.
  7. Για να ανέρχονται τότε  οι άνεργοι σύμφωνα με τη μελέτη, σε ( 46% : 29%) X 1.320.000 = 2.093.000.
  8. Ενώ η μελέτη προβλέπει 2.090.000.
  9. Συνεπώς αν η πραγματική ανεργία ανέρχεται σε 46%,  τότε η μελέτη είναι ορθή.
Ακριβώς όσοι προκύπτουν και από την μελέτη. Συνεπώς κάθε απόλυση ή μείωση μισθών και συντάξεων ενώ δεν αποφέρει κανένα έσοδο στο κράτος δημιουργεί επιπλέον ανέργους. Και καταστροφή της Εθνικής και ιδιωτικής οικονομίας με συνέπεια ξεπουλήματα και εκπλειστηριασμούς.
Η μελέτη  αποδεικνύει τα τραγικά αποτελέσματα της συνεχιζόμενης εγκληματικής οικονομικής πολιτικής που μόνον στόχο έχει τη χρεωκοπία του υποθηκευμένου κράτους μας και τωνιδιωτών ώστε να ξεπουληθεί η περιουσία τους
Ευριπίδης Μπίλλης
Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Με όσα υποφέρουμε τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια όλοι οι Έλληνες, γίναμε ερασιτέχνες οικονομολόγοι. Επειδή όμως μέχρι τώρα δεν έχω δει καμία ανάλυση για το πώς η μείωση των μισθών και των συντάξεων (η διαβόητη  εσωτερική υποτίμηση της Μέρκελ) οδηγεί στα ανωτέρω  και την πτώχευση του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων (για να κατασχεθούν ο πλούτος  τους από  τον Ρέσλερ) , ζητώ ζητώντας συγγνώμη από τους οικονομολόγους την  επιστημονική μελέτη τους για την ανάλυση που ακολουθεί.
1. Ας υποθέσουμε ότι μια μείωση των μισθών και των συντάξεων κατά 4 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, επιβάλλεται σε εφαρμογή των εντολών από την  Μέρκελ, την Ολλανδία, με την αποδοχή ακόμα και του τέως καγκελλάριου Σρέντερ που μας υποσχέθηκε όπως και η Ολλανδία για να μας βοηθήσει, αν δεχτούμε τα πάντα και  “αυτοκτονήσουμε”.
2. Ας υποθέσουμε επίσης ότι από το 4 δισ. ευρώ που χάνουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι (οι οποίοι πλήρωναν από αυτό το ποσό των 4 δισ. ευρώ φόρους – εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων – των  παιδιών τους και των  εγγόνιών τους), ένα δισεκατομμύριο θα έχανε το κράτος ως αποτέλεσμα της αδυναμίας τους να καλύψουν τα ανέφερθέντα , φόρους, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κ.λ.π.,  μετά τη μείωση των αποδοχών τους (η τρίτη ή τέταρτη μείωση των μισθών και των συντάξεων, που ονομάζεται πάντα “τελευταία φορά”) και ότι 3 δισ. ευρώ θα πρέπει να αφαιρεθούν από το κυκλοφορόυν προς τις επιχειρήσεις χρήμα.
3. Οι επιχειρήσεις (που είναι ήδη σε οριακό σημείο επιβίωσης) για να αντιμετωπίσουν  αυτή τη μείωση  των € 3.000.000.000 του κυκλοφορούντος χρήματαος  που έχουν θα πρέπει να απολύσουν αντίστοιχο αριθμό του ποσού αυτού των 3 δις ευρώ  υπαλλήλους. Υποθέτοντας ένα μέσο ετήσιο μισθό των 10.000 δολαρίων θα έχουμε τότε 300.000 (τριακόσιες χιλιάδες) επιπλέον ανέργους (3,000,000,000: 10.000 = 300.000)
4. Ας υποθέσουμε επίσης ότι από την απώλεια αυτών των 3 δισ. ευρώ (των  300.000 νέων άνεργων), η οποία θα αφαιρεθεί από το κράτος και από τις επιχειρήσεις, 1 δισ. ευρώ θα χάσει το κράτος (φόροι, ασφαλιστικά ταμεία, τα επιδόματα ανεργίας, κ.λπ.) και 2 δισ. θα αφαιρεθεί από την αγορά (τις επιχειρήσεις).
5. Ως αποτέλεσμα θα έχουμε απολύσεις από εταιρείες που αντιστοιχούν σε 2 δις ευρώ ή με μέσο ετήσιο μισθό των 10.000 € θα έχουμε άλλες 200.000 απολύσεις.
6. Συνολικά μέχρι στιγμής, 300.000 + 200.000 = 500.000 απολύσεις.
7. Ας υποθέσουμε και πάλι ότι από την ανωτέρω απώλεια των 2 δις ευρώ που αντιστοιχούν  στους  200.000 νέους ανέργους, το κράτος θα στερήθεί  0,67 δις ευρώ (το ένα τρίτο από τα 2 δισ. ευρώ) και η αγορά ( επιχειρήσει το υπόλοιπο ποσό ίσο περίπου 1,4 δις ευρώ.
8 Με μέσο ετήσιο μισθό 10.000, θα έχουμε τότε 140.000 νέους άνεργους Έλληνες (1,400,000,000: 10.000 = 140, 000) και συνολικές απολύσεις 500.000 + 140.000 = 640.000 ανέργους.
9. Ας υποθέσουμε και πάλι ότι από το 1,4 δισεκατομμύρια απώλεια εισοδήματος των 140.000 νέων ανέργων, το κράτος χάνει περίπου 0,46 δισ. ευρώ και το υπόλοιπο των 0,93 δισεκ. ευρώ, είναι η απώλεια σε κυκλοφορούν χρήμα της αγοράς (επιχειρήσεων).
10. Τότε θα έχουμε επιπλέον απολύσεις ισοδύναμες των ο,03 δις ευρώ που αντιστοιχούν  (με μέσο ετήσιο μισθό 10.000 ευρώ) σε 93.000 νέες απολύσεις και συνολικά   640.000 + 93.00 = 733.000 Έλληνες θα χάσουν τη δουλειά τους
11. Ας υποθέσουμε πάλιν ότι από την απώλεια των 0,93 δις ευρώ  του χαμένου εισοδήματος των  93.000 Ελλήνων νέων ανέργων, το κράτος θα χάσει 0.31δις ευρώ και η αγορά  (οι επιχειρήσεις)  0.62 δις ευρώ, που αντιστοιχεί σε 62.000 νέες απολύσεις με συνολικό μέχρι τώρα αριθμό απολύσεων 733.000 + 62.000 = 795.000.
12. Ας υποθέσουμε επίσης ότι από την απώλεια του εισοδήματος των 0.62δις ευρώ  των νέων 62.000 Ελλήνων ανέργων,  το ένα τρίτο ίσο με 206.000.000 δις ευρώ αφαιρείται από το κράτος και ότι τα δύο τρίτα, δηλαδή τα 414.000.000 ευρώ ότι αφαιρούνται από την αγορά (τις επιχειρήσεις). Τότε, με ένα μέσο ετήσιο μισθό των 10.000 € θα έχουμε 41.000 νές απολύσεις, και συνολικό αριθμό απολύσεων νίσο με  795.000 + 41.000 = 836.000 άνεργους Έλληνες
13. Υποθέτοντας τώρα το κλείσιμο του φαύλου αυτού κύκλου της Μέρκρλ (στην πραγματικότητα συνεχίζει), τότε η μείωση των μισθών και των συντάξεων κατά  4δις ευρώ  έχει ως αποτέλεσμα.:
α) Την απώλεια κρατικών εσόδων ισων  με: 1 δις + 1 δις + 0.67 + 0.46 + 0.31 + 0.206 = 3,646 δις ευρώ
β) Και τη δημιουργία  836.000 χιλιάδων νέων Ελλήνων ανέργων.
Αν τα ανωτέρω  είναι σωστά, όπως φαίνεται να είναι, το ελληνικό προτεκτοράτο για  να κερδίσει 354.000.000 ευρώ (4000000000 – 3646000000 = 354.000.000)  από τη μείωση των μισθών και των συντάξεων κατά € 4 δις ευρώ δημιουργεί  περίπου 836.000 άνεργους Έλληνες, καταστρέφοντας αυτό το λαό και την ελληνική οικονομία.
Αν συνεχίσαμε τις αναλύσεις μας, θα διαπιστώναμε  ότι κερδίζει το “0″ ευρώ, δημιουργώντας 836.000 άνεργοι Έλληνες.
Βλακεία ή στόχος;;
Είναι επίσης γνωστό ότι στην Αμερική μετά τη μεγάλη προπολεμική κρίση η τότε κυβέρνηση που ανέλαβε μετά, πλήρωνε ανθρώπους για να κάνουν δουλειές άχρηστες (σπάσιμο πέτρων αν δεν κάνω λάθος  κτλ),  προκειμένου να και ναεργάζονται οι άνθρωποι και να αυξάνει το κυκλοφορούν χρήμα στην αγορά.
Με αφορμή τις υπεσχημένες απολύσεις στο δημόσιο (ΕΡΤ κτλ) παρακαλούνται οι οικονομολόγοι του Φόρουμ μας  να ελέγξουν την κατωτέρω ερασιτεχνική μου μελέτη.    Όπου αποδεικνύεται συγκεκριμένα, ότι μείωση μισθών και συντάξεωνκαι απολύσεις του δημοσίου, αντίστοιχες ποσού ίσου με 4 δις ευρώ δημιουργεί χωρίς σχεδόν κανένα κέρδος για το κράτος, 836.000 ανέργους.
Ευριπίδης Μπίλλης
Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Η αγγλική έκδοση του κειμένου How to bankrupt a country ….  (21.08.2012)0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου