Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Σοκ: Από 6,5 εκατ, Ελληνες μόνον οι 500.000 έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση

Σε σύνολο 6,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων, μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση μόνον οι 500.000. Η ανεργία, η αδυναμία ανταπόκρισης στα εκκαθαριστικά σημειώματα, η γραφειοκρατία και η προσδοκία για παράταση είναι οι βασικοί λόγοι.


Καθώς πλέον το ζήτημα της παράτασης ξεκαθάρισε χθες με τις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής να επεκτείνονται σταδιακά (ανάλογα το ΑΦΜ) από τις 22 Ιουλίου έως και τις 30 Αυγούστου οι φορολογούμενοι έχουν πλέον να διευθετήσουν μόνον εκκρεμότητες σχετικές με τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν και συγκεκριμένα με τις βεβαιώσεις αποδοχών και τις βεβαιώσεις τόκων.

Τα στοιχεία για τόκους που ξεπερνούν τα 250 ευρώ θα συμπληρωθούν αυτόματα στο Ε1 και ήδη η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων φορτώνει τα δεδομένα που έχει λάβει από τις τράπεζες.

Τις βεβαιώσεις αποδοχών οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τις λαμβάνουν και από τα ΚΕΠ. Ειδικότερα, η εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ – ETAM και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012 μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ, παράλληλα με τη διεκπεραίωσή της από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕKEP – ΕΡΜΗΣ».
Η διεκπεραίωση της διαδικασίας στα ΚΕΠ θα γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία των συνταξιούχων ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

- Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς)-πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.
- Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων οποιουδήποτε τριμήνου στο οποίο να αναφέρεται και ο ΑΜΚΑ.
- ΑΦΜ που μπορεί να προκύπτει από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή να δηλώνεται προφορικά

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου