Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Δεν ευοδώθηκε η συγχώνευση Εθνικής - AlphaΌχι απάντησε η Alpha Bank στην πρόταση της Εθνικής, για φιλική συγχώνευση, που προκάλεσε πρόσκαιρα την "αγαλλίαση" στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η πρόταση της Εθνικής είχε όρους που δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί από την Alpha. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

"Σε απάντηση της από 18ης τρέχοντος επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "ΑLPHA") ανακοινώνει ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2011, έλαβε μη αιτηθείσα (unsolicited) έγγραφη πρόταση της "Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε." (η "ΕΘΝΙΚΗ") περί συγχωνεύσεως των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων δια απορροφήσεως της ALPHA από την ΕΘΝΙΚΗ.

 Ειδικότερα η πρόταση, μεταξύ άλλων: 

(Α) Διελάμβανε ότι η συγχώνευση θα διενεργείτο δυνάμει σχέσεως ανταλλαγής 11 κοινών μετοχών εκδόσεως της ALPHA προς 8 μετοχές εκδόσεως της ΕΘΝΙΚΗΣ, και 

(Β)Παρέθετε τις εκτιμώμενες ωφέλειες εκ της συνενώσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων πηγών εισοδήματος και εξοικονομήσεως δαπανών. 

Εν συνεχεία, η ALPHA υπέγραψε με την ΕΘΝΙΚΗ σύμφωνο εμπιστευτικότητος, το οποίο, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί της προτάσεως, την 18η Φεβρουαρίου 2011, και εισήλθε σε διερευνητικές συνομιλίες μετά της ΕΘΝΙΚΗΣ, επικουρούμενη από ειδικούς προς τούτο συμβούλους. 

Κατ' ακολουθίαν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA, στην από 18ης Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασή του, απεφάσισε ομοφώνως, μετά προσήκουσα μελέτη των όρων της, όπως απορρίψει την πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της ALPHA". 

Έκπληκτη δηλώνει η Εθνική

Την έκπληξή της εκφράζει η Εθνική Τράπεζα για την απόρριψη της πρότασης φιλικής συγχώνευσης προς την Alpha Bank, που ήταν προς των συμφέρον των δύο τραπεζών αλλά και της ελληνικής οικονομίας. 

Για το λόγο αυτό άλλωστε, όπως επισημαίνεται αντιμετωπίσθηκε θετικά τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις διεθνείς, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση.

 Η νέα ισχυρή τράπεζα που θα προέκυπτε από την συγχώνευση θα συγκαταλεγόταν μεταξύ των πέντε ισχυρότερων κεφαλαιακά τραπεζών της Ευρώπης και θα έδινε τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά, με συνέπεια την απεξάρτηση από τρίτους.

 Με απώτερο αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε μια εποχή όπου το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει ζητήματα ρευστότητας λόγω των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης.

Τι προέβλεπε η πρόταση

Σύμφωνα με την πρόταση, οι μέτοχοι της Alpha Bank θα λάμβαναν 8 μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 μετοχές που έχουν στην Alpha, με άλλα λόγια η σχέση ανταλλαγής ανέρχεται στις 0.727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha.

Η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε ανακοίνωση, λέγοντας πως η σχέση ανταλλαγής περιέχει premium 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Alpha στις 17 Γενάρη του 2011, premium ύψους 18,5% επί της τιμής κλεισίματος στις 17 Φλεβάρη του 2011 και premium 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής των τελευταίων 12 μηνών πριν της 17 Γενάρη. 

Η σχετική συμμετοχή της Εθνικής και της Alpha στην ενωμένη οντότητα θα είναι 71% και 29% αντίστοιχα ενώ οι άμεσες μετοχές του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα ανέρχονται σε 0.9% και 12% αντίστοιχα. 

Την ίδια στιγμή, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η φημολογία περί συγχώνευσης των δύο τραπεζών έδειξε τεράστια κινητικότητα στις μετοχές τους, γι' αυτό και οι διαπραγματεύσεις τους ανεστάλησαν στην συνεδρίαση της Παρασκευής (18/2). 

Είναι χαρακτηριστικό πως οι μετοχές της Εθνικής κέρδιζαν 2,14% μέχρι να ανασταλούν ενώ οι μετοχές της Alpha εκτοξεύονταν στο 6,32%. 

Άλμα στο ΧΑ 

Η πρόταση συγχώνευσης δεν άφησε καθώς φαίνεται τους επενδυτές ασυγκίνητους, αφού μετά και την ανακοίνωση της Εθνικής, ο Γενικός Δείκτης Τιμών εκτοξεύθηκε στις 1700 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,21%. 

Ακόμα και τα "βαριά χαρτιά" βλέπουν μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 3,18%.