Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Έως 28/2 η υποβολή αιτήσεων για φθηνό ρεύμα

Μια εβδομάδα προθεσμία (έως τις 28 Φεβρουαρίου) έχουν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) για να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου η μειωμένη χρέωση του ηλεκτρικού, η οποία είναι 20 - 30 % σε σχέση με το ισχύον οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, να ισχύσει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου.


Όσοι κάνουν αιτήσεις από την 1η Μαρτίου και μετά, θα εντάσσονται μεν στο ΚΟΤ (εφόσον βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις) αλλά οι εκπτώσεις θα ισχύουν για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και όχι αναδρομικά.

Στο μεταξύ, η ΔΕΗ και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπενθυμίζουν ότι το ΚΟΤ δεν παρέχεται μόνο από τη ΔΕΗ, αλλά και από τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, τυχόν δικαιούχοι του ΚΟΤ που προμηθεύονται ενέργεια από τρίτη εταιρία, εκτός ΔΕΗ, μπορούν επίσης να υποβάλουν αιτήσεις είτε στα ΚΕΠ είτε ακόμη και στη ΔΕΗ η οποία ως διαχειριστής του δικτύου πρέπει να διεκπεραιώσει τα σχετικά αιτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800 κιλοβατώρες της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου

3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200kWh ανά τετράμηνο

4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1000kWh ή 1200 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι του ΚΟΤ είναι τέσσερις κατηγορίες καταναλωτών:

- Άτομα με ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.000kWh

-Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το αφορολόγητο όριο της κατηγορίας τους και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.200kWh

Σε αυτές τις κατηγορίες η έκπτωση είναι 20 % σε σχέση με το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

-Άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών την 30/11/10, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.000kWh

-Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο, όπως αυτό διαμορφώνεται με συνυπολογισμό όλων των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία (67% και άνω) και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.200kWh

Στις κατηγορίες αυτές η έκπτωση είναι 30 %.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την υποβολή αίτησης είναι:

1. Ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής και ο αύξων αριθμός παραστατικού οι οποίοι αναγράφονται στο λογαριασμό ρεύματος (2η σελίδα)

2. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος

3. Τα στοιχεία διεύθυνσης της κύριας κατοικίας

4. Ο αριθμός ταυτότητας ή του διαβατηρίου

5. Το ΑΦΜ του δικαιούχου και το ΑΦΜ συζύγου δικαιούχου (εφόσον είναι έγγαμος)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου