Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

«Μνημόνιο Νο 4» : λιτότητα έως το 2015 και πρόσθετα μέτρα 23 δις ευρώ!

Το κλιμάκιο της Κομισιόν που συμμετέχει στην τρόικα, έδωσε στη δημοσιότητα την πλέον απαισιόδοξη -μέχρι σήμερα- έκθεσή του για την πορεία του ελληνικού προσράμματος προσαρµογής. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «δεν υπάρχει καµιά εγγύηση για την επιτυχία!
Περισσότερο από ποτέ, τα επόµενα βήµατα στην εφαρµογή του προγράµµατος θα απαιτήσουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, πολιτικό συντονισµό και τη συναίνεση της ελληνικής κοινωνίας»!
Το «Μνημόνιο Νο 4» περιλαμβάνει παράταση της λιτότητας έως τουλάχιστον το 2015 με νέα μέτρα ύψους 23 δις ευρώ.
Το πακέτο των µέτρων θα αποτελείται κατά τα 2/3 από περικοπές δαπανών και κατά το 1/3 από αύξηση εσόδων.

Τα μέτρα του επικαιροποιημένου Μνημονίου είναι :

1. Ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο για την εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ ετησίως. Βασικά του στοιχεία θα είναι ο περιορισμός της αναλογίας των επιδομάτων προς τον βασικό μισθό και η σύνδεση των αμοιβών με την παραγωγικότητα. 
2.αύξηση των ετών που ισχύουν σήμερα για την αλλαγή μισθολογικών κλιμακίων, από 2 χρόνια σε 3 με 4 έτη. Στο Μνημόνιο γίνεται αναφορά σε «αποσυμπίεση μισθών» και σε «αυστηρότερη πολιτική για τους συμβασιούχους». Το μισθολόγιο πιθανότατα θα εφαρμοστεί από τον ερχόμενο Ιούλιο.

3.Νέες αυξήσεις σε εισιτήρια και τιμολόγια ΔΕΚΟ.

4.Μείωση αμυντικών δαπανών στα επίπεδα του μέσου όρου της ΕΕ.

5.Περαιτέρω μείωση κρατικών επιδοτήσεων για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων δημόσιων οργανισμών.
6.Πρόσθετες περικοπές λειτουργικών και μισθολογικών δαπανών στις ΔΕΚΟ. Παράλληλα η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο εισόδου ιδιωτών σε κρατικές επιχειρήσεις.
7.Κλείσιμο δημόσιων φορέων χωρίς αντικείμενο.

8.Μετάταξη προϊόντων και υπηρεσιών από τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% στον υψηλό συντελεστή 23%.

9.Περικοπή ή και κατάργηση φοροαπαλλαγών.

10.Σύνδεση κοινωνικών επιδομάτων με εισοδηματικά κριτήρια, κάτι που θα «κόψει» πολλούς δικαιούχους επιδομάτων.

11. Περιορισμός των προσλήψεων μέσω της διεύρυνσης του κανόνα της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Τα νέα µέτρα που προτείνει η έκθεση της Κοµισιόν είναι:

1.Αλλαγή του φορολογικού συστήµατος, µε διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αξιόπιστη καταπολέµηση της φοροδιαφυγής,
2.η λειτουργία των ∆ΕΚΟ ως επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα και η αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή κλείσιµο δηµοσίων οργανισµών και υπηρεσιών.

3. Συγκροτηµένο σχέδιο, δηλαδή ενιαίο μισθολόγιο, έως τον Ιούνιο στη δηµόσια απασχόληση και τους µισθούς του ∆ηµοσίου, και μεγαλύτερος έλεγχος του υπουργείου Οικονοµικών στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων

4. Ασφαλιστικός νόµος, που θα λαµβάνει υπόψη την έκθεση που έχει γίνει για τις επικουρικές συντάξεις αλλά και την ανάγκη οι δαπάνες για συντάξεις να µην ξεπερνούν το 2,5% του ΑΕΠ.

5.Τα βαρέα επαγγέλµατα δεν θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο του 10% των απασχολουμένων.

6.Οι δαπάνες για την υγεία δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 6%, προσαρµογή στον νόµο για τις εργασιακές σχέσεις και «όχι» στην πρόσληψη δασκάλων και καθηγητών.

7. Η έκθεση προβλέπει και την απελευθέρωση των τιµολογίων στο ρεύµα, πλην των οικιακών, ώς το τέλος του 2011. 

Αυτό πρακατικά σηµαίνει ότι η ∆ΕΗ θα µπορεί από το 2012 να καθορίζει ελεύθερα τα εµπορικά, επιχειρηµατικά και αγροτικά της τιµολόγια, µε βάση τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, και όχι όπως σήµερα που ρυθµίζονται από την κυβέρνηση. 
Επίσης, τα τιµολόγια λιανικής πρόκειται µέσω ενός ειδικού µηχανισµού να αρχίσουν σταδιακά να αντανακλούν τις τρέχουσες τιµές χονδρικής.

8.Κόβεται µισός µισθός από τους τραπεζικούς υπαλλήλους, συγκεκριµένα το επίδοµα ισολογισµών που λαµβάνουν επιπλέον των 14 µισθών τους. 
Αυτό προβλέπει το αναθεωρηµένο Μνηµόνιο, στο πλαίσιο των προσπαθειών αναδιάρθρωσης των τραπεζών. 
Επίσης, ζητεί νόµο µε βάση τον οποίο όλοι οι τραπεζοϋπάλληλοι θα υπάγονται στο ίδιο καθεστώς του ιδιωτικού τοµέα, ανεξάρτητα από την ιδιοκτησία της τράπεζας.

Με πληροφορίες από : news.in
http://politicanea.blogspot.com/2011/02/4-2015-23.html 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου