Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Ανοιξε ο δρόμος για 7.650 προσλήψεις συμβασιούχων


Ούτε εκλογές να είχαμε στο 2011!!
«Πράσινο φως» άναψε το υπουργείο Εσωτερικών για τις προσλήψεις 7.650 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και έργου στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας. Η εγκύκλιος, που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Γ. Ντόλιος, ζητά από τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού καθώς και από τα νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που διαθέτουν να υποβάλουν τα αιτήματα εποχικού προσωπικού στις επτά Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις μέχρι τις 3 Μαρτίου, έτσι ώστε να προωθηθούν κατόπιν στο υπουργείο Εσωτερικών και στην αρμόδια τετραμελή υπουργική Επιτροπή, προς τελική έγκριση.

Οι θέσεις συμβασιούχων στους τομείς της καθαριότητας εξαιρούνται από την έγκριση της διυπουργικής

Ελεγχος

Οι θέσεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στους ανταποδοτικούς τομείς της καθαριότητας και της ύδρευσης εξαιρούνται από την έγκριση της διυπουργικής επιτροπής και υπολογίζονται επιπλέον του αριθμού των 7.650 θέσεων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και τα αντίστοιχα κονδύλια στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ. Το υπουργείο Εσωτερικών ζητά από τους ΟΤΑ να συνοδεύουν τα αιτήματά τους προς τις Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις με τις αποφάσεις των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων, αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις.

Οι γενικοί γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα ελέγξουν τα αιτήματα και θα εγκρίνουν αριθμό εποχικού προσωπικού μειωμένο κατά 15% σε σχέση με πέρυσι. Τα αιτήματα για σύναψη συμβάσεων έργου θα αποσταλούν από τις Κρατικές Διοικήσεις στο ΑΣΕΠ στις 4 Μαρτίου, προκειμένου να ελεγχθούν εάν πρόκειται για πραγματικές συμβάσεις έργου ή υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας. Oσον αφορά τα αιτήματα των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ προβλέπεται ότι θα αποστέλλουν απευθείας στο ΑΣΕΠ τα αιτήματά τους για συμβάσεις έργου για να λάβουν την αντίστοιχη έγκριση.

http://www.ethnos.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου