Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Πώς θα πάρετε επιπλέον βαθμολογία στο ΕΣΠΑ

Σοβαρούς κινδύνους τόσο κατά τη σύνταξη της πρότασης για χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και μετά την έγκριση της αίτησης μπορεί να αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι επενδυτές.
 

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο news.grεκπρόσωποι μελετητικών και συμβουλευτικών εταιρειών, χρειάζεται καλή προετοιμασία και ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες προκειμένου να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα είτε τη μη έγκριση, λόγω χαμηλής βαθμολογίας, είτε τελικά να περικοπεί η πληρωμή της επιδότησης.

Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, οικονομολόγος – πολιτικός επιστήμων της Ελληνικής Μελετητικής Συμβουλευτικής, οι υποψήφιοι επενδυτές αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν εκτός του προγράμματος από το πρώτο βήμα λόγω χαμηλής βαθμολογίας. Σύμφωνα με τον κ. Δημητρόπουλο η τελική βαθμολογία εξάγεται τόσο βάσει αντικειμενικών, όσο και υποκειμενικών κριτηρίων. Ειδικότερα στα τυπικά αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει να προσέξει ο επενδυτής περιλαμβάνονται τα σεμινάρια και η εκπαίδευση που έχει τόσο ο διευθύνων την εταιρεία, όσο και το προσωπικό, κάτι που θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα. «Αυτά είναι τα αντικειμενικά κριτήρια και δεν αλλάζουν» αναφέρει.

Ταυτόχρονα υπάρχουν τρόποι να ενισχύσει κανείς τη βαθμολογία του για να εγκριθεί η αίτηση του και να λάβει επιδότηση από το ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο οικονομολόγος της Ελληνικής Μελετητικής Συμβουλευτικής, για να μην βρεθούν εκτός προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενισχύσουν τη βαθμολογία υλοποιώντας έργα εξοικονόμησης ενέργειας, αναπτύσσοντας προϊόντα ή υπηρεσίες καινοτομίας ή κάνοντας επένδυση σε καινοτομικό εξοπλισμό. «Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος» σημειώνει ο κ. Δημητρόπουλος και προσθέτει ότι οι επενδυτές πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή στην υλοποίηση του έργου και στις τροποποιήσεις που μπορεί να κάνουν στη συνέχεια για μην βρεθούν με χαμηλή βαθμολογία.

Επισημαίνει ακόμη ότι όσοι υλοποιήσουν έργα θα πρέπει να έχουν φροντίσει τη χρηματοδότηση τους, είτε από τράπεζα, είτε με ίδια κεφάλαια. Παράλληλα στα τυπικά του προγράμματος περιλαμβάνεται η εξόφληση κάθε είδους δαπάνης άνω των 1.500 ευρώ είτε με επιταγή της εταιρείας ή με κατάθεση στην τράπεζα. «Προσοχή. Δεν πρέπει να γίνεται εξόφληση με μετρητά ή επιταγές τρίτων», υπογραμμίζει ο οικονομολόγος της εταιρείας, ενώ επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση ο επενδυτής θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την ομαλή ροή υλοποίησης του έργου.

Από την πλευρά του ο Σταύρος Κορμπής της PlanTech ΕΠΕ σημειώνει ότι ανάμεσα στους κινδύνους που υπάρχουν κατά την αίτηση, είναι να μην εγκριθεί η πρόταση του λόγω μεγάλης συμμετοχής και περιορισμένων κονδυλίων, ενώ τονίζει ότι μετά την έγκριση, για να πάρει ο επενδυτής τελικά την επιδότηση, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά τυπικός και να τηρήσει όλες τις διαδικασίες του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον κ. Κορμπή οι επιχειρήσεις θα επιλεγούν με αντικειμενικά κριτήρια όπως είναι τα πτυχία, η εμπειρία, η κατάρτιση, τα οικονομικά, οι εξαγωγές, ενώ κάποια είναι υποκειμενικά και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εμπειρία από τον σύμβουλο, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη βαθμολογία (καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση κλπ).

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει αποσυνδέσει το προσωπικό από τα κριτήρια, ενώ μπορεί για την ένταξη στο πρόγραμμα να μην χρειάζεται βεβαίωση για διαθέσιμα χρήματα ή για δάνειο, αλλά όπως λέει ο Κορμπής: «Αν δεν διάθετε χρήματα κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος θα δυσκολευτείτε να το υλοποιήσετε».

Τι είναι καινοτομία για το ΕΣΠΑ


Μια Καινοτόμα Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες λειτουργίες μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική δομή ενός οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές).

Σύμφωνα με το νέο οδηγό βοήθειας από το υπουργείο Ανάπτυξης τεχνολογική καινοτομία ορίζεται :

-Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προτιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας).

-Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν περιλαμβάνονται στην τεχνολογική καινοτομία. Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση. Οι μεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαμβάνονται.
Παραδείγματα το τι μπορεί να είναι καινοτομία

Βιομηχανία-Παραγωγή

• Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες
• Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
• Προϊόντα βιοτεχνολογίας
• Φάρμακα βιολογικής βάσης
• Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή
• Τεχνολογίες αισθητήρων
• Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη
• Μέθοδος μέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων με αισθητήρες
• Συστήματα που μετρούν και ελέγχουν τα αποθέματα των προϊόντων
• Εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής (π.χ. αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής)
• Εισαγωγή προγραμμάτων προσομοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή και των ενδιάμεσων μεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων

Εμπόριο

• Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης
• Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασμένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξέταση και πιστοποίηση υπηρεσιών)
• Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων
• Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου των φορτίων
• Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων
• Εισαγωγή καναλιών άμεσης επανατροφοδότησης μεταξύ πελάτη-παραγωγού
• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους)
• Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισμό όλων των απαιτήσεων των πελατών

Άλλες περιπτώσεις

• Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας.
• Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης.
• Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων
• Εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως
• Εφαρμογή θερμογραφικών και μεθόδων / τεχνικών μη – καταστροφικών ελέγχων στην αποτίμηση τεχνικών συστημάτων.
• Εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης.
• Εφαρμογές τηλε-ιατρικής

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου