Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

ΟΝΝΕΔ: Αποφάσεις 3ης Κεντρικής Επιτροπής (και αλλαγή Καταστατικού) - 13/2/2011

Και για όποιους δεν το κατάλαβαν, πλέον το Καταστατικό της ΟΝΝΕΔ αλλάζει με απλές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, ανεξάρτητα από τη σημασία που έχουν αυτές. Μήπως, λοιπόν, αυτό αποτελεί τον προάγγελο της μελλοντικής λειτουργίας της Οργάνωσης; Μήπως σκοπεύει η νέα Κεντρική Διοίκηση να συνεχίσει να παίρνει πραξικοπηματικές αποφάσεις καταστρατηγώντας κάθε παράγραφο του Καταστατικού, όταν δεν τη βολεύει; Διαβάστε στη συνέχεια τι - υποτίθεται ότι - αποφάσισε ...
ΑΠΟΦΑΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας της Οργάνωσης ήτοι Κανονισμοί Περιφερειακής Οργάνωσης παράγραφος 3 το οποίο αναφέρει ότι με ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζονται τα θέματα οργανώσεως διοικήσεως και λειτουργίας του ε) Μαθητικού  και σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του ιδίου Άρθρου το οποίο αναφέρει ότι θέματα και λεπτομέρειες που αφορούν τη συγκρότηση, τον τρόπο εκλογής τις αρμοδιότητες και την εν γένει λειτουργία των Οργάνων της Περιφερειακής και της Κεντρικής Οργανώσεως τα οποίο δε καθορίζονται από το παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας, ρυθμίζονται με αποφάσης της Κ.Ε της ΟΝΝΕΔ
Τίθεται στο σώμα προς έγκριση η παρακάτω απόφαση
Στην επόμενη Τακτική Σύνοδο της Κ.Ε. της Οργάνωσης θα συζητηθεί η τροποποίηση του ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΜΑ.ΚΙ και θα εγκριθεί εκ νέου από το σώμα αυτής.
Η ως άνω διαδικασία θα διέπεται αυστηρώς και θα είναι σύμφωνη με το Άρθρο 7 παράγραφος Α του Κανονισμού Λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής το οποίο αναφέρει ότι εισηγήσεις επιτροπών και προτάσεις Κανονισμών προς την Κ.Ε. πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως και να κοινοποιούνται με μέριμνα του Γραμματέα σε όλα τα μέλη της Κ.Ε. 5 ημερολογιακές ημέρες πριντην αντίστοιχη συνεδρίαση.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ Β΄ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ. Κ.Ε. ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ
ΑΚΡΙΒΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3, το έμβλημα της ΟΝΝΕΔ είναι ο συντετμημένος τίτλος της με κεφαλαία γράμματα.
2. Με βάση την απόφαση που ενέκρινε η Β΄ Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής και ισχύει από τις 16/10/2011, (μάλλον 2010 εννοούν) σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται σκόπιμο από τα αρμόδια όργανα της Κεντρικής Διοίκησης (Εκτελεστικό Γραφείο ΟΝΝΕΔ), παράλληλα με το έμβλημα δύναται να χρησιμοποιείται ΚΑΙ ο νέος λογότυπος της Οργάνωσης που αναδείχτηκε από τη διαδικασία που προκήρυξε το Εκτελεστικό Γραφείο της Οργάνωσης και παρουσιάστηκε στις 29 Νοεμβρίου 2010.
Για το σκοπό αυτό,
Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης ο νέος λογότυπος ορίζεται επακριβώς ως εξής:
Ως λογότυπος  της ΟΝΝΕΔ ορίζεται σύνθεση που συγκροτούν ο συντετμημένος τίτλος που σχηματίζεται από τα πέντε γράμματα του ακρωνυμίου της σε μπλε απόχρωση, μέσα από τον οποίο  αναδύεται  κυματίζουσα λωρίδα, χρώματος μωβ που διατρέχει διαγωνίως τα δύο πρώτα γράμματα και καταλήγει  με σχεδόν παράλληλο κυματισμό στην κορυφή των δύο επομένων. Στη βάση της σύνθεσης αναγράφεται με κεφαλαία μπλε γράμματα ο πλήρης τίτλος «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου