Σάββατο 25 Μαΐου 2013

Σχολές με διπλά επαγγελματικά δικαιώματα


Στο νέο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας υπάρχουν αρκετές σχολές με διπλά επαγγελματικά δικαιώματα που αυξάνουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας για τους μαθητές που θα τις επιλέξουν.
 

Καλό είναι τα τμήματα αυτά να τύχουν της προσοχής των μαθητών ειδικά στις μέρες μας όπου η ανεργία των νέων ανθρώπων ηλικίας έως 24 ετών έχει εκτοξευτεί στο 64,2%.

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχουν αυξημένη ζήτηση και αυτό φαίνεται από τις βάσεις των σχολών που στο μεν Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι 18914 μόρια, στο δε Αριστοτέλειο είναι 18314. Η χαμηλότερη βάση διαμορφώθηκε πέρυσι στα 16520 μόρια για το τμήμα της Ξάνθης ενώ στην Πάτρα η βάση ήταν 17600 μόρια. Στα πιο πάνω αξίζει να σημειώσουμε ότι το τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) θα το συναντήσουν οι φετινοί υποψήφιοι ως Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, αποτελώντας το 5 τμήμα με αυτό το γνωστικό αντικείμενο.

Οι απόφοιτοι των πιο πάνω τμημάτων μπορούν να εργαστούν τόσο ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί άλλα και ως Μηχανικοί Υπολογιστών στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Για παράδειγμα ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός μπορεί να εργαστεί τόσο σε μια βιομηχανία ή στο αντικείμενο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και ως καθηγητής πληροφορικής στη δημόσια ή και ιδιωτική εκπαίδευση. Παραθέτουμε και σχετικό χωρίο των επαγγελματικών προοπτικών όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του ΕΜΠ:

«Oι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών απασχολούνται ως στελέχη σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ πολλοί επιλέγουν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Τυπικές περιοχές απασχόλησης είναι αυτές που αναφέρονται στην ηλεκτρική ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη βιομηχανία λογισμικού, τις τεχνολογίες διαδικτύου και κινητών επικοινωνιών, τους αυτοματισμούς, την ηλεκτρονική, τις κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Υπάρχει έντονη ζήτηση αποφοίτων της Σχολής τόσο από ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς, όσο και από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές σπουδές, και η ανεργία στον κλάδο είναι σήμερα μηδενική. Επιπλέον, οι επαναστατικές μεταβολές που συντελούνται αυτή την εποχή τόσο στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και της Ιατρικής Πληροφορικής, όσο και της αγοράς και των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, και οι οποίες παρακολουθούνται στενά από τη Σχολή ΗΜ&ΜΥ του ΕΜΠ, ανοίγουν συνεχώς νέες προοπτικές απασχόλησης για τους μελλοντικούς αποφοίτους της». 

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πρόκειται για το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα. Η εν λόγω σχολή βρίσκεται στην Αθήνα και η βάση της διαμορφώθηκε στα 18461 μόρια για τους υποψηφίους της γενικής σειράς. Οι προοπτικές των αποφοίτων του τμήματος είναι θετικές στην αγορά εργασίας αφού έχουν και αυτοί διπλά επαγγελματικά δικαιώματα. Μπορούν να εργαστούν τόσο ως ναυπηγοί (κατασκευή, μετασκευή, επισκευή, λειτουργία πλοίων και πλωτών κατασκευών) άλλα και ως μηχανολόγοι μηχανικοί (μηχανολογικές μελέτες ψύξης, θέρμανσης, φωτοβολταϊκά-αιολικά πάρκα κλπ).

Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Κρήτης , Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δυτικής Μακεδονίας

Αν και το μοναδικό τμήμα που φέρει την ονομασία Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι αυτό της Κρήτης, οι απόφοιτοι των τμημάτων Μηχανικών Η/Υ Πάτρας, Μηχανικών Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας και Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών». 

Οι απόφοιτοι των πιο πάνω τμημάτων μπορούν να εργαστούν τόσο ως καθηγητές πληροφορικής στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Έχουν όμως και το δικαίωμα ως μηχανικοί να γίνουν και εργολήπτες δημοσίων έργων σε έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, με βάση το ΤΕΕ, εντάσσονται στις κατηγορίες μελετών 9,15,27,28 και μπορούν να εκπονήσουν μελέτες ηλεκτρονικές, περιβαλλοντικές, συστημάτων πληροφορικής και δικτύων καθώς και μελέτες βιομηχανιών (προγραμματισμός-σχεδιασμός- λειτουργία). Τα τμήματα αυτά μειονεκτούν συγκριτικά με αυτά των Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών καθώς έχουν λιγότερα επαγγελματικά δικαιώματα. Πλεονεκτούν όμως συγκρινόμενα με ένα τμήμα πληροφορικής. Στο μηχανογραφικό του 2013 οι μαθητές θα συναντήσουν και το τμήμα Μηχανικών Η/Υ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πληροφορική Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Πειραιά

Τμήματα που παρέχουν διπλά επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους είναι αυτά της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με βάση 15378, αλλά και της Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βάση 15537 και του Πειραιά με βάση 15025. Τα τμήματα αυτά είναι αναγκαίο να τα προσέξουν οι υποψήφιοι γιατί εκτός από τα δικαιώματα της εργασίας με αντικείμενο την πληροφορική μπορούν παράλληλα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο και να αποκτήσουν το δικαίωμα εργασίας και ως οικονομολόγοι όπως και οι απόφοιτοι των οικονομικών σχολών. Μάλιστα δεν είναι απαραίτητο οι φοιτητές να εξεταστούν στο μάθημα των Αρχών της Οικονομικής Θεωρίας που είναι αναγκαίο για την εισαγωγή σε άλλα οικονομικά τμήματα. 

Στατιστικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά


Οι απόφοιτοι των δυο αυτών τμημάτων μπορούν να εργαστούν ως στατιστικολόγοι σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε γραφεία μελετών. Παράλληλα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και να εργαστούν ως οικονομολόγοι. Στη δημόσια εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ09 – Οικονομολόγων με ελάχιστες όμως πιθανότητες διορισμού. Στα πιο πάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι για το τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν απαιτείται εξέταση στο μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας. Αντιθέτως απαιτείται για το τμήμα του Πειραιά. 

Το τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών απορροφάται από το Μαθηματικό που πλέον θα προσφέρει δυο κατευθύνσεις. Αναμένεται οι απόφοιτοι να έχουν διπλά επαγγελματικά δικαιώματα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου