Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Τι αλλάζει για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους

Καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημόσιων φορέων προωθεί άμεσα η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να δείξει καλή διαγωγή και αποφασιστικότητα στην τρόικα. Χωρίς αντικείμενο μένουν ταυτόχρονα 4.000 υπάλληλοι, οι οποίοι θα μεταταγούν σε άλλους δημοσίους φορείς.Πρόκειται για τον πρώτο πιλοτικό κατάλογο, με 20 φορείς που θα καταργηθούν, αλλά για να οριστικοποιηθεί θα πρέπει να προηγηθούν οι διαβουλεύσεις στα αρμόδια υπουργεία. Εάν υπάρξει σύντομα συναπόφαση των υπουργείων, ο κατάλογος μπορεί να ανακοινωθεί και την ερχόμενη εβδομάδα. 

Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση των διοικητικών μονάδων των υπουργείων, των 1.500 ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ του δημόσιου τομέα θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου, οπότε θα γνωστοποιηθούν οι αλλαγές που θα γίνουν στις δομές του στενού δημόσιου τομέα και ποια Νομικά Πρόσωπα θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν.
Ωστόσο, ο κ. Μανιτάκης επανέλαβε ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρξουν απολύσεις. 
Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια συγχώνευσης ή κατάργησης, καταρχήν ενοποιούνται ομοιογενείς φορείς. Κατά δεύτερον, η συγχώνευση ή κατάργηση θα αξιολογηθεί με κριτήριο το κόστος για τον φορολογούμενο σε άμεση εξάρτηση με την χρησιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 
Την αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών των υπουργείων και των φορέων θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του προσωπικού. Oι περίπου 4.000 υπάλληλοι που θα μείνουν χωρίς αντικείμενο αναμένεται αρχικά να μεταταγούν σε άλλες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες των οργανισμών αλλά και τις γνώσεις των εργαζομένων.
Όπως είπε, ο κ. Μανιτάκης «οι καλοί υπάλληλοι θα ανταμειφθούν». Οι υπάλληλοι που δεν θα πάρουν καλή αξιολόγηση, δεν θα απολυθούν. Σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, εφόσον ανασυστήνεται όμοια θέση ο υπάλληλος είναι καλυμμένος. 
Παράλληλα, η αξιολόγηση όλων των δημοσίων υπαλλήλων θα αρχίσει στις αρχές του 2013. Οι υπάλληλοι θα αξιολογηθούν με βάση τις γνώσεις, την αποδοτικότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών με στόχο την βελτίωση του Δημοσίου σε όλους τους τομείς.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου