Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013

ΤτΕ: Πραγματικά τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα

tte
Δεν υφίσταται αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Τραπέζης της Ελλάδος όσον αφορά στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΤτΕ.


Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά τη σχετική αναγωγή, δηλαδή, εάν από τις δαπάνες του Δελτίου Τύπου της ΤτΕ αφαιρεθεί η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και στα έσοδα του Δελτίου Τύπου της ΤτΕ προστεθεί το ποσό από τη μεταφορά αποδόσεων ελληνικών ομολόγων, τότε το πρωτογενές αποτέλεσμα που παρουσιάζεται στο Δελτίο Τύπου της Τραπέζης της Ελλάδος ταυτίζεται με εκείνο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (2.922 εκατ. ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία που είχε δημοσιοποιήσει η ΤτΕ, χωρίς τις προσθαφαιρέσεις σε έσοδα και δαπάνες του Προϋπολογισμού, κατέληγαν σε πρωτογενές έλλειμμα περίπου 3 δισ. ευρώ.

Όπως εξηγεί η Τράπεζα της Ελλάδος, στο ταμειακό αποτέλεσμα που υπολογίζει η ίδια, παγίως περιλαμβάνονται μόνον οι συναλλαγές που αφορούν στις ταμειακές κινήσεις του Κράτους μέσω των λογαριασμών του στην Τράπεζα της Ελλάδος στην χρονική περίοδο αναφοράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την αποπληρωμή παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 4,632 δισ. ευρώ, οι οποίες και αναγράφονται στην υποσημείωση 4 του Δελτίου Τύπου της ΤτΕ.

Η αποπληρωμή αυτή (4.632 εκατ. ευρώ) επισημαίνει η ΤτΕ, δεν επηρεάζει βεβαίως το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση διότι όπως είναι γνωστό οι οφειλές αυτές έχουν ήδη υπολογιστεί στο αποτέλεσμα των ετών που δημιουργήθηκαν.

Παράλληλα, στο ταμειακό αποτέλεσμα που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ (υποσημείωση 5 στο σχετικό Δελτίο Τύπου της ΤτΕ) από μεταφορά αποδόσεων Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου