Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

Αλλαγές και νέες ρυθμίσεις για τους μετανάστες

Αλλαγές αναμένονται στο θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες για την παράνομη είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών.
Την ερχόμενη Πέμπτη, το σχέδιο Κώδικα μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξη, το οποίο αποτελεί ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο 140 άρθρων, θα παρουσιαστεί από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών με επικεφαλής τον υπουργό Γιάννη Μιχελάκη.

Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να μετατραπούν οι εθνικές άδειες διαμονής (άδειες διαμονής δεκαετούς και αόριστης διάρκειας) σε Άδειες επί μακρόν διαμένοντος.
Η κατοχή τέτοιας άδειας δίνει το δικαίωμα σε όσους πολίτες τρίτων χωρών το επιθυμούν, να κάνουν χρήση του δικαιώματος της κινητικότητας και να μεταβούν σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται και η μετάπτωση σε τριετές καθεστώς διαμονής, για τους κατόχους μακρόχρονων εθνικών αδειών, που δεν πληρούν τα κριτήρια μετάβασης στο καθεστώς της άδειας επί μακρόν διαμένοντος.
Μεταξύ άλλων, στις νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται:
-Αλλαγή διαδικασίας μετακλήσεων νέων αλλοδαπών, ώστε να γίνονται σε κεντρικό επίπεδο, και όχι σε επίπεδο περιφέρειας. Επιδίωξη είναι να υπάρχει συνολικός έλεγχος και οι μετακλήσεις να γίνονται σε συνάρτηση με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας στη χώρα.
-Διαδικασίες «fast track» εισόδου και διαμονής αλλοδαπών για την προώθηση επενδυτικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (π.χ. στρατηγικές επενδύσεις, αγορά ακινήτων).
-Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας μόνο από κατόχους αδειών διαμονής μακράς διάρκειας
-Αναπροσαρμογή των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Μεταξύ άλλων θα υπάρχει πρόβλεψη για ειδικούς ελέγχους ως προς τη διακρίβωση της οικογενειακής σχέσης, για κατάργηση απαιτούμενου εισοδήματος όσον αφορά στην ανανέωση των αδειών διαμονής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου