Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013

Στο ΣτΕ 15 πανεπιστημιακοί καθηγητές για το σχέδιο «Αθηνά»

ste
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 15 μέλη του διδακτικού, ειδικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και παράνομο το Προεδρικό Διάταγμα 85/2013 με το οποίο, στο πλαίσιο του σχεδίου Αθηνά για την αναδιάρθρωση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), ανασυγκροτήθηκαν οι Σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικότερα, με το επίμαχο διάταγμα 85/2013 στη θέση της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφενός ιδρύεται Νομική Σχολή, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Νομικής και αφετέρου η Σχολή ΝΟΠΕ μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, στην οποία εντάσσονται τα τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
Οι καθηγητές (τακτικοί, επίκουροι και αναπληρωτές), οι πρόεδροι Τμημάτων, οι διευθυντές εργαστηρίων, οι διοικητικοί υπάλληλοι, κλπ, υποστηρίζουν ότι το επίμαχο διάταγμα παραβιάζει τη συνταγματικά προστατευόμενη διοικητική αυτοτέλεια των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 16 Συντάγματος), πολύ περισσότερο μάλιστα όταν η Σύγκλητος του ΑΕΙ με την από 27.12.2012 απόφασή της έχει ταχθεί υπέρ της διατήρησης της Σχολής ΝΟΠΕ ως έχει, με τα Τμήματα που την απάρτιζαν.
Ακόμη, επισημαίνουν ότι το εν λόγω διάταγμα δεν έχει νόμιμη αιτιολογία, καθώς δεν εξειδικεύει την αναγκαιότητα που εξυπηρετεί από σκοπιά των συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης και καλλιέργειας νέων επιστημονικών πεδίων, όπως επιτάσσει ο Ν. 4009/2011 για τη λειτουργία των ΑΕΙ.
Επίσης, υπογραμμίζουν οι πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι ότι το εν λόγω διάταγμα είναι αντίθετο στον νόμο 4009/2011, καθώς διπλασιάζει τη διοικητική δομή του ΑΕΙ (θα υπάρχουν δύο κοσμήτορες, κλπ), δημιουργεί σοβαρά κτιριολογικά-χωροταξικά προβλήματα (θα φιλοξενηθούν πέντε προγράμματα σπουδών αντί τριών που ίσχυαν μέχρι τώρα), ενώ αυξάνεται ο αριθμός των σπουδαστών και εκπαιδευτικών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου