Παρασκευή 3 Μαΐου 2013

Νέο σύστημα για τις προαγωγές στο Δημόσιο


Ριζικές αλλαγές επέρχονται στη διαδικασία για την ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων στην κλίμακα της ιεραρχίας. Μοχλός θα είναι πλέον τα πιστοποιημένα προσόντα τους.

Συγκεκριμένα:-Ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται δραστικά.

-Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε στις θέσεις ευθύνης να προωθούνται στελέχη με πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους.

-Αντιμετωπίζεται και η κατάχρηση αναρρωτικών αδειών.

Σύμφωνα με το «Έθνος» έρχονται αλλαγές στο σύστημα των προαγωγών, στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών φορέων και οργανικών θέσεων, αλλά και στο σύστημα χορήγησης των αναρρωτικών αδειών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διεύρυνση της δεξαμενής των υπαλλήλων που μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις προϊσταμένων αφού καταργείται ουσιαστικά η επετηρίδα και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου