Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Οι χώρες με την υψηλότερη φορολογία


H υψηλότερη φορολογία ισχύει στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, ενώ η χαμηλότερη σε αυτή της ανατολικής, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Στην έκθεσή της για την φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  που έδωσε στην δημοσιότητα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat αναφέρει ότι η Δανία είναι η χώρα με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή μεταξύ των 27, όπου η φορολογία αντιστοιχεί στο 47,7% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας.

Τις επόμενες τέσσερις θέσεις στην κατάταξη καταλαμβάνουν η Σουηδία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Φινλανδία, όπου τα φορολογικά έσοδα μόλις υπολείπονται του 44%.
Στο άλλο άκρο βρίσκεται η ανατολική Ευρώπη. Η Λιθουανία εξασφάλισε φόρους που αντιστοιχούν στο 26% του ΑΕΠ της, ενώ άλλες χώρες με φορολογικά έσοδα κατώτερα του 30% είναι η Βουλγαρία, η Λετονία, η Ρουμανία και η Σλοβακία.
Η λεγόμενη φορολογική πίεση είναι επίσης αξιοσημείωτα χαμηλή στην Ιρλανδία (29%), που έλαβε διεθνή δανεισμό από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ το 2011, όμως ο νέος φόρος ακινήτων που θα ισχύσει από αυτό το έτος αναμένεται να μεταβάλει την κατάσταση αυτή.
Οικονομολόγος του ινστιτούτου ερευνών Bruegel εκτίμησε πως οι αποκλίσεις οφείλονται στις διαφορές των οικονομικών μοντέλων και των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη, εξήγησε ο αναλυτής, «έχει διαφορετικά φορολογικά μοντέλα, με χώρες όπως η Ιρλανδία να εφαρμόζουν την αγγλοσαξονική προσέγγιση, των χαμηλών επενδύσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και τη χαμηλή φορολογία, την ώρα που η Σκανδιναβία προσφέρει περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες έναντι υψηλότερες φορολογίας».
Αν και το φορολογικό βάρος είναι υψηλό στη βόρεια Ευρώπη, οι αριθμοί καταδεικνύουν πως η τάση είναι πτωτική. Τα φορολογικά έσοδα της Δανίας μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2000, όταν ανέρχονταν στο 49,4% του ΑΕΠ της, ενώ αυτά της Σουηδίας μειώθηκαν από το 51,5% στο 44,3% τα τελευταία 11 χρόνια.
Ο μέσος όρος στην ΕΕ συνολικά επίσης μειώθηκε οριακά την ίδια περίοδο, στο 38,8% από 40,4% το 2000.
Ο φόρος κεφαλαίου ανερχόταν για την περίοδο της έρευνας μόλις στο 5,5% στην Λιθουανία, αλλά στο 44,4% στην Γαλλία. Ο υψηλότερος φόρος για τις επιχειρήσεις είναι ο γαλλικός (36,1%), ενώ ο κυπριακός μαζί με τον βουλγαρικό οι χαμηλότεροι, αμφότεροι στο 10%.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου