Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Τι αλλάζει στις άδειες χειριστών ταχυπλόων


Αλλάζει ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων για τους υποψήφιους χειριστές ταχυπλόων σκαφών, αλλά και οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών και της χορήγησης των αδειών λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης.

Αυτό προβλέπει υπουργική απόφαση για το νέο Γενικό Κανονισμό Λιμένων, που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα.
Η υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων, θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά όπως και η διενέργεια των εξετάσεων, ενώ αλλάζει και το δίπλωμα του χειριστή, που πλέον έχει τη μορφή κάρτας.
Όλα τα διπλώματα από όλη την Ελλάδα θα παίρνουν αύξοντα αριθμό από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και θα εκδίδονται σε αυτό. Δηλαδή, θα υπάρχει μία βάση δεδομένων όπου θα καταχωρείται η λιμενική αρχή στην οποία ο υποψήφιος έκανε αίτηση για το δίπλωμα ταχύπλοου, τα ποσά που κατέβαλε, καθώς και αν οι εξετάσεις που έδωσε ήταν επιτυχείς.
Ο κωδικός του διπλώματος που θα κατέχει κάθε χειριστής ταχυπλόου θα είναι μοναδικός για κάθε χορηγούμενη άδεια, με στόχο την αποτελεσματική διενέργεια των αστυνομικών ελέγχων.
Καθιερώνεται επίσης η υποχρεωτική εκπαίδευση των υποψηφίων προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους,(τουλάχιστον έξι ώρες θεωρητική και τρεις ώρες πρακτική εκπαίδευση).
Επίσης καθορίζονται οι αναγκαίες και ουσιαστικές προϋποθέσεις τόσο για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, όσο και για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
«Με γνώμονα τη διασφάλιση της διαφάνειας και την ασφάλεια στη θάλασσα, προχωρούμε στην αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα θέματα που αφορούν τόσο στην εκπαίδευση των υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, όσο και στην έκδοση των σχετικών αδειών.
Στόχος της παρέμβασής μας αυτής είναι η θέσπιση σύγχρονων και διαφανών διαδικασιών και ταυτόχρονα η μείωση της γραφειοκρατίας», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης.
Σημειώνεται, ότι πρόσφατα στο αρχηγείο του λιμενικού σώματος, τέθηκε σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα εφαρμοστεί σταδιακά και στις 185 λιμενικές αρχές της χώρας, για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των πλωτών και χερσαίων μέσων του.
Στόχος της νέας εφαρμογής είναι η εξοικονόμηση χρημάτων και ανθρώπινου δυναμικού καθώς και άμεση πρόσβαση του επιτελείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής στις επιχειρησιακές δυνατότητές του.
Στο νέο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό πρόγραμμα, θα μπορούν να κατοχυρώνονται όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τις κινήσεις και τις υποθέσεις που έχει διαχειριστεί σε κάθε περιπολία το χερσαίο η πλωτό μέσο, ενώ θα καταγράφονται οι βλάβες, οι εκκρεμότητες και η αναζήτηση των ανταλλακτικών από τις αποθήκες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου