Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Θετικό ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Άγκυρα

Ψήφισμα, με το οποίο αναγνωρίζεται ότι «η Τουρκία έχει ξεκινήσει μια σαφή, σημαντική, αλλά και μεγάλη διαδικασία μεταρρυθμίσεων», ενέκρινε η Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Εγκρίνοντας την έκθεση της Γαλλίδας Σοσιαλίστριας βουλευτού Ζοζέτ Ντιριέ, σχετικά με τα αποτελέσματα του διαλόγου του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Τουρκίας, η Ολομέλεια της Συνέλευσης του πανευρωπαϊκού Οργανισμού χαιρέτισε την αλληλεγγύη που επέδειξε η χώρα στους πρόσφυγες της Συρίας και τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία που έχει «να αποκτήσει η Τουρκία σταθερότητα, διότι αποτελεί σημείο αναφοράς στις μουσουλμανικές χώρες της νότιας ακτής της Μεσογείου, οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλη αστάθεια».

Στο ψήφισμα αναγνωρίζεται ότι «η Τουρκία έχει ξεκινήσει μια σαφή, σημαντική και μεγάλη διαδικασία μεταρρυθμίσεων», χωρίς ακόμη να έχουν ολοκληρωθεί η σύνταξη του νέου Συντάγματος και η αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα.

Η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία, διευκρινίζεται στο ψήφισμα, «λαμβάνει χώρα σε εξαιρετικά σύνθετες συνθήκες, τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσον και στις εξωτερικές της σχέσεις», ενώ τονίζεται ότι, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια «η Τουρκία έχει εισέλθει σε μία περίοδο πολιτικής μετάβασης που χαρακτηρίζεται από τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του στρατού, το άνοιγμα μεγάλων κοινωνικών δράσεων, την επίλυση του κουρδικού προβλήματος και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας του ΡΚΚ».

Αναφέρεται, ωστόσο, ότι «εναπόκειται στην Τουρκία και τον τουρκικό λαό να καθορίσει στο μέλλον το δημοκρατικό σύστημα και τον τύπο διακυβέρνησης της χώρας» και καλούνται οι τουρκικές αρχές να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής της Βενετίας πριν από την οριστική αναθεώρηση του σχεδίου του τουρκικού συντάγματος.

Εκφράζεται, παράλληλα, η λύπη της Συνέλευσης για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα είναι μεγάλος ο αριθμός των προφυλακισμένων βουλευτών κουρδικής καταγωγής, δημοσιογράφων, αιρετών αρχόντων περιοχών της ΝΑ Τουρκίας. 

Γίνεται έκκληση στις τουρκικές αρχές να προωθήσουν επειγόντως μία νομοθετική λύση σ' αυτό το πρόβλημα, στο πλαίσιο του σεβασμού του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια καθώς και του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης.

Απαιτείται εις βάθος αναθεώρηση νομικών διατάξεων και διοικητικών μέτρων που αφορούν διατάξεις του Ποινικού Κώδικα της Τουρκίας και την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, καταλήγει το ψήφισμα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου