Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από το «χαράτσι» στα ακίνητα


Από τον ερχόμενο Ιούνιο αρχίζει η πληρωμή του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων όπως μετονομάζεται το ΕΕΤΗΔΕ, για να εξοφληθεί σε 5 διμηνιαίες δόσεις έως τον Φεβρουάριο του 2014 μέσω των λογαριασμών ρεύματος.  

Πιο συγκεκριμένα, χαράτσι επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα, εφόσον έως την 1/5/2013 είναι ηλεκτροδοτούμενα. Αν στην ημερομηνία αυτή δεν έχουν σύνδεση ρεύματος, γλιτώνουν το ΕΕΤΑ. Αν όχι, οι ιδιοκτήτες θα το πληρώσουν ακόμα και εάν ήταν ημιτελή και όχι τελειωμένα.

Με ανακοίνωση του που εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης το υπουργείο Οικονομικών απαντώντας σε δημοσιεύματα και πληροφορίες που υποστήριζαν πως θα πληρώνουν «χαράτσι» και οι οικοδομές, ανέφερε πως τα συγκεκριμένα ακίνητα είχαν ενταχθεί από την πρώτη στιγμή στο ειδικό τέλος ακινήτων:  

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί επιβολής νέου φόρου και στις υπό ανέγερση οικοδομές, επισημαίνεται ότι ουδείς νέος φόρος επιβάλλεται. Το ΕΕΤΗΔΕ, το τέλος που ίσχυε ως σήμερα, επιβάλλονταν και στις υπό ανέγερση οικοδομές που ηλεκτροδοτούταν και εφαρμόζονταν από τη ΔΕΗ, με διοικητικές λύσεις. Αυτό που αλλάζει σήμερα στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο, είναι μόνον η ρητή αποτύπωση στο νόμο και καμιά αλλαγή δεν επέρχεται με την επιβολή του νέου τέλους.» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών 

Ισχύει οριζόντια μείωση 15% από το ΕΕΤΗΔΕ του 2012, ενώ για την ειδική κατηγορία των ευπαθών ομάδων που φορολογούνται με πολύ χαμηλό συντελεστή μπαίνουν κριτήρια ανάλογα με εκείνα που ίσχυαν (αθροιστικά) και παλαιότερα στο ΕΕΤΗΔΕ.

Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

α) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, 

β) το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος 2013, να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, 

γ) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ. 

δ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του πολύτεκνου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 

Αν το ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό στους δύο συζύγους ή μόνο στη σύζυγο και ζητείται ο υπολογισμός του Ε.Ε.Τ.Α. με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή και από τους δύο συζύγους ή μόνο από τη σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 και των δύο συζύγων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 

ε) Αν το ακίνητο ανήκει σε ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 

- Δεν οφείλεται ΕΕΤΑ για ακίνητα που κατέχουν επιδοτούμενοι και μακροχρόνια άνεργοι . 

- Μειωμένο συντελεστή δικαιούνται και όσοι έχουν αναπηρία 67%, ασχέτως της πάθησης, για μία ιδιοκατοικούμενη κατοικία. 

- Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο αυτή, οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται μέχρι την 15η Μαΐου 2013 στον αρμόδιο δήμο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. 

- Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος θα εισπράττουν ποσοστό 0,25% επί του φόρου.

Tέλος, σε επτά δόσεις θα πληρωθεί Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για τα έτη 2011, 2012 και σε τέσσερις δόσεις για το 2013. Θα αποσταλεί ένα εκκαθαριστικό σημείωμα για όσους έχουν περιουσία πάνω από 200.000 ευρώ και οι οποίοι θα κληθούν να το πληρώσουν τους επόμενους μήνες. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ, εκτός από την τελευταία.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου