Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Προγράμματα πρακτικής άσκησης σε Ελλάδα και εξωτερικό - Πλήρης οδηγός με το ποιοι και πού προσφέρουν αυτές τις θέσεις


Με την ανεργία στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας να καλπάζει πάνω από το 56% στη χώρα μας, το υπουργείο Εργασίας προωθεί - μεταξύ άλλων - προγράμματα πρακτικής άσκησης.
 

Πρόκειται για τα γνωστά stage, τα οποία προσφέρουν στους συμμετέχοντες περαιτέρω, επ΄ αμοιβή επιμόρφωση. Στο ίδιο πλαίσιο, προσφέρονται από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχες θέσεις, στο αντικείμενο των σπουδών των νέων.

Το news.gr σας παρουσιάζει σήμερα έναν πλήρη οδηγό με το ποιοι και πού προσφέρουν αυτές τις θέσεις, για ποιο διάστημα, καθώς και με τις διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

ΕΛΛΑΔΑ

Τα προγράμματα, που τρέχουν αυτή την περίοδο, είναι δύο :

Το πρώτο αφορά στην απασχόληση 20.000 ανέργων νέων σε πρώτη φάση (και 25.000 στη συνέχεια), σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με πλήρη ή μερική απασχόληση, ως πρακτικά ασκούμενοι. Η απόκτηση της πρώτης εργασιακής εμπειρίας θα έχει διάρκεια πέντε μηνών, ενώ οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να τρέξουν στις αρχές Μαρτίου.

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

- Άνεργοι νέοι, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ηλικίας μέχρι 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους τρία χρόνια πριν από την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται σε 20.000, οι οποίοι θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 460 ευρώ.
- Άνεργοι νέοι, απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι 29 ετών. Οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε 25.000, οι οποίοι θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 400 ευρώ.

Η εκπαιδευτική πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποδειχθούν από τους παρόχους κατάρτισης και θα εγγραφούν σε Μητρώο Επιχειρήσεων, που θα συγκροτήσει ο δικαιούχος της δράσης.

EU - STARTER

Η δεύτερη δράση πρακτική άσκησης εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθείται σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ. Η πρωτοβουλία EU - STARTER, για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, απευθύνεται σε νέους μεταξύ 16 και 27 ετών, που είναι άνεργοι, αλλά διαθέτουν την κατάρτιση ή την επαγγελματική πείρα να αποκτήσουν μία πρώτη εργασιακή εμπειρία.

Στη χώρα μας, η δράση αφορά σε 50.000 νέους, οι οποίοι θα εργαστούν για ένα χρόνο (με δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο ακόμη) στους δήμους και συγκεκριμένα σε δημοτικές υπηρεσίες, κοινωνικές δομές, παιδικούς σταθμούς, δημοτικές βιβλιοθήκες, κέντρα νεότητας, δημοτικά μουσεία, δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία κλπ.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και προέρχεται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν μηνιαίως το ποσό των 500 ευρώ και θα αναλάβουν την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών των ΟΤΑ, χωρίς να αντικαταστήσουν το ήδη υπάρχον εργατικό δυναμικό. 

Η επιλογή των νέων θα γίνεται κατά πάσα πιθανότητα από τους ίδιους τους φορείς και όχι μέσω ΑΣΕΠ, για λόγους επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών. Οι δήμοι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις θέσεις και τις ειδικότητες, που επιθυμούν να καλύψουν μέσω της πρακτικής άσκησης, και στη συνέχεια θα δημοσιεύουν την προκήρυξή τους, στα πρότυπα των προκηρύξεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), που δημοσιεύει το ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Φεβρουάριο, ώστε μετά το Πάσχα να υπάρξουν οι πρώτες τοποθετήσεις ασκούμενων σε δήμους όλης της χώρας.

ΕΥΡΩΠΗ

Εδώ, οι θέσεις πρακτικής άσκησης προσφέρονται κάθε χρόνο σε πτυχιούχους, φοιτητές και γλωσσομαθείς, από έντεκα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι φορείς αυτοί προσλαμβάνουν τους ασκούμενους (stagiers) για χρονικό διάστημα από τρεις έως εννέα μήνες, με αμοιβή, και τους ανατίθενται καθήκοντα παρόμοια με εκείνα των χαμηλόβαθμων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων.

Η επιλογή τους γίνεται από τα ίδια τα όργανα και όχι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), ενώ οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων είναι συνήθως δύο φορές το χρόνο.

Οι ασκούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνται στα τμήματα ή στις υπηρεσίες κάποιου ευρωπαϊκού φορέα και έχουν την ευκαιρία, μέσα σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον, να αξιοποιήσουν και να εξελίξουν τις γνώσεις, που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Παράλληλα, αποκτούν μοναδικές εμπειρίες για τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων της Ένωσης, ενώ δημιουργούν δεσμούς, που μπορεί να τους φανούν χρήσιμοι για εύρεση μόνιμης θέσης εργασίας σε κάποιο φορέα της Ε.Ε μελλοντικά.

Απαραίτητο προσόν για να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος σε θέση πρακτικής άσκησης είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις πανεπιστημιακές του σπουδές. Επιπλέον, πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών, που είναι οι γλώσσες εργασίας των ευρωπαϊκών οργάνων.

Αυτό το διάστημα εκπνέουν οι προθεσμίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έως 31 Ιανουαρίου), την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (έως 31 Μαρτίου) και την Επιτροπή των Περιφερειών (έως 31 Μαρτίου).

Όλα τα προγράμματα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών (νομική κατεύθυνση)
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: 5 μήνες

Πότε: 1η Μαρτίου – 31 Ιουλίου ή 1η Οκτωβρίου – 28 Φεβρουαρίου
Πού: Λουξεμβούργο
Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου (για το διάστημα Μαρτίου- Ιουλίου) ή 30 Απριλίου (για το διάστημα Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου)

Πώς να υποβάλετε αίτηση: Εκτυπώστε και συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης στη διεύθυνσηhttp://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-10/formulaire_stage.pdf) και εν συνεχεία, στείλτε το μέσω ταχυδρομείου στη Μονάδα Ανθρώπινων Πόρων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Court of Justice of the European Union, Bureau des stages, GEOS 3032, L-2925 Luxembourg.

Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ


Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υποψήφιοι που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίως νομικής κατεύθυνσης
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: 5 μήνες 
Πού: Λουξεμβούργο 
Υποτροφία: 1.120 ευρώ/μήνα, εφόσον η περίοδος άσκησης είναι αμειβόμενη

Πώς να υποβάλετε αίτηση: συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/workingatthecourtofauditors/Traineeship . Για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις αποστείλετε e-mail στοstage@eca.europa.eu.

Επιτροπή των Περιφερειών

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: απόφοιτοι πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει τρία τουλάχιστον έτη σπουδών
Πότε: 16 Φεβρουαρίου – 15 Ιουλίου, ή 16 Σεπτεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου
Πού: Βρυξέλλες 
Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων: έως 30 Σεπτεμβρίου (για την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου) και έως 31 Μαρτίου (για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου) 
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: 5 μήνες

Υποτροφία:1.000 ευρώ/μήνα
Πώς να υποβάλετε αίτηση: στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι νομικής σε προχωρημένο στάδιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης ή έρευνας στο ενωσιακό δίκαιο
Πότε: 1η Σεπτεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων: έως 30 Απριλίου (για την περίοδο Σεπτεμβρίου) και έως 31 Αυγούστου (για την περίοδο Ιανουαρίου).
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: τουλάχιστον 4 μήνες 
Πού: Στρασβούργο ή Βρυξέλλες
Υποτροφία: 1.100 ευρώ/μήνα
Πώς να υποβάλετε αίτηση: Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση στοhttp://www.ombudsman.europa.eu/trainee/el/default.htm και στείλτε το ταχυδρομικώς μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στη διεύθυνση: European Ombudsman, 
1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403 
67001, Strasbourg Cedex, France.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημίου μετά την ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών
Πότε: 1η Mαρτίου – 31 Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου - 28 Φεβρουαρίου
Πού: στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στις πρωτεύουσες των κρατών μελών 
Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων: έως 1η Σεπτεμβρίου (για το διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου) και έως 31 Ιανουαρίου (για το διάστημα Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου)
Υποτροφία: 1.071,19 ευρώ/μήνα 
Πώς να υποβάλετε αίτηση: με ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης στη διεύθυνση:https://ec.europa.eu/stages/online/contact/contact_en.cfm

Επιπλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να κάνουν την πρακτική τουςκάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, μεταπτυχιακού (Master's) ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Η διάρκεια της άσκησης κυμαίνεται μεταξύ 3 έως 12 μηνών και οι πόλεις στις οποίες εργάζονται οι ασκούμενοι είναι οι εξής: Ίσπρα (Ιταλία), Καρλσρούη (Γερμανία), Χέελ (Βέλγιο), Πέττεν (Ολλανδία) ή Σεβίλλη (Ισπανία). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους όταν δημοσιευθεί ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ασκούμενους στον δικτυακό τόπο του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα


Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι οικονομικών, χρηματοοικονομικών και μεταφραστικών τμημάτων, στατιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων και νομικής. 
Διάρκεια περιόδου άσκησης: 3-6 μήνες
Που: Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main) 
Υποτροφία: 850 ή 1.700 ευρώ τον μήνα, αναλόγως των καθηκόντων, των τίτλων σπουδών και του τόπου διαμονής
Πώς να υποβάλετε αίτηση: Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, online στη διεύθυνσηhttps://www.ecb.europa.eu/ecb/jobs/apply/html/jobsearch.en.html

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει τρία τουλάχιστον έτη σπουδών 
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: 6 μήνες

Πότε: 16 Φεβρουαρίου – 15 Ιουλίου, ή 16 Σεπτεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου
Πού: Βρυξέλλες 
Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου (για την περίοδο Φεβρουαρίου- Ιουλίου) ή 31 Μαρτίου (για την περίοδο Σεπτεμβρίου- Φεβρουαρίου)
Πώς να υποβάλετε αίτηση: με ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης στη διεύθυνσηhttps://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

Επίσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους για διάστημα ενός έως 3 μηνών πτυχιούχοι ισότιμων σχολών αλλά και φοιτητές, χωρίς αμοιβή. 

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-shortterm. Το έντυπο της αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου στο Γραφείο Περιόδων Πρακτικής Άσκησης EESC, Officialresponsiblefortraineeships, 99 rueBelliard, B-1040 Brussels. 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων


Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίου με επαγγελματική εμπειρία μικρότερη του ενός έτους
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: 1-5 μήνες
Πού: κυρίως στο Λουξεμβούργο
Πώς να υποβάλετε αίτηση: Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης για μια συγκεκριμένη προκήρυξη δυνατότητας πρακτικής άσκησης http://www.eib.europa.eu/about/jobs/working/internships/index.htm?lang=en επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας και μια συνοδευτική επιστολή

Εξάλλου στην ΕΤΕ μπορούν να κάνουν την πρακτική τουςνέοι πτυχιούχοι οικονομικών ή χρηματοοικονομικών σχολών, με μικρή ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία, για χρονικό διάστημα ενός έως δύο έτη. Οι νέοι θα απασχοληθούν στο Λουξεμβούργο, ή στα γραφεία της Τράπεζας ανά την Ευρώπη, με αμοιβή της τάξης των 3.264 ευρώ το μήνα. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνσηhttp://www.eib.europa.eu/about/jobs/working/graduate/index.htm?lang=en

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΕΑS)
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υποψήφιοι με πτυχίο πανεπιστημίου τουλάχιστον επιπέδου Master σε τομέα σχετικό με τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: τουλάχιστον 9 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 9 μήνες) για 20 θέσεις πρακτικής άσκησης για καθήκοντα πολιτικού χαρακτήρα, χρηματοδοτούμενες από την EEAS, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες 
Υποτροφία: από 2.300 έως 3.000 ευρώ/μήνα, ανάλογα με τη θέση 
Πώς να υποβάλετε αίτηση: Συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης και στείλτε το αποκλειστικά στα σημεία επαφής των κρατών μελών. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της EEAShttp://eeas.europa.eu/delegations/jed/index_en.htm

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίων
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: 5 μήνες

Πότε: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου

Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου (για την περίοδο Μαρτίου), και 15 Μαΐου (για την περίοδο Οκτωβρίου) 
Πού: στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο, καθώς και στα γραφεία πληροφόρησης που υπάρχουν στα κράτη μέλη και στα υποψήφια κράτη μέλη
Υποτροφία: 1.190,71 ευρώ / μήνα, εάν η πρακτική άσκηση γίνεται στις Βρυξέλλες
Πώς να υποβάλετε αίτηση: με ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?tab=1&typ=paid&language=en

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπήκοοι χωρών της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών
Διάρκεια της περιόδου άσκησης: 5 μήνες

Πότε: 1η Φεβρουαρίου - 30 Ιουνίου και 1η Σεπτεμβρίου - 31 Ιανουαρίου 
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 1η Ιουνίου έως 31η Αυγούστου για τις 80 θέσεις πρακτικής άσκησης του 2014
Πώς να υποβάλετε αίτηση: με ηλεκτρονικό έντυπο αίτησηςhttp://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/paid-traineeships.aspx?lang=en

Πηγή: news.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου