Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

“Η Κρήτη θα σβήσει το χρέος της Ελλάδας!”

Της Κατερίνας Μυλωνά

Η απάντηση για την οικονομική κρίση θα έρθει από τον ορυκτό πλούτο της Κρήτης! Η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων του νησιού θα σημαίνει δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα για το κράτος αλλά και για την περιφέρεια Κρήτης.Αυτά υποστηρίζει στην «Π» ο ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Αντώνης Φώσκολος.

Ο πλούτος της Κρήτης

Όπως τονίζει, η... αξιολόγηση γεωλογικών, γεωχημικών και λοιπών γεωστοιχείων που έχουν δημοσιευθεί κυρίως από ξένους επιστήμονες μας υποδεικνύει την ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και ειδικότερα εντός της Μεσογειακής Ράχης έκτασης περίπου 80.000 χιλιομέτρων, με μεγάλο μέρος της να βρίσκεται εντός της Ελληνικής Α.Ο.Ζ. 

Παράλληλα, στην αμέσως νοτιότερα αβυσσική λεκάνη του Ηρόδοτου (υπόλειμμα της Τηθύος θαλάσσης) φαίνεται να υπάρχουν μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων. 

Επίσης, ξένες επιστημονικές δημοσιεύσεις εκτιμούν ότι στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης εντός της Ελληνικής Α.Ο.Ζ., στους γεωλογικούς σχηματισμούς μιας έκτασης 60.000 χλ. , περικλείεται στερεό αέριο ( υδρίτες ) του απίστευτου μεγέθους των 30 Τρις m3. Εκτιμάται ότι μέσα στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια θα είναι δυνατή η οικονομική ανάκτηση ενός μέρους του με βάση τις εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες.

«Τελικά, τα επιστημονικά ερωτήματα που τίθενται δεν είναι πλέον αν υπάρχουν στο Λυβικό Πέλαγος ιζήματα μεγάλου πάχους ή συστήματα γένεσης/παραγωγής υδρογονανθράκων ή καλύμματα (Cap Rock), διότι αυτά είναι διαπιστωμένα, αλλά πού είναι οι θέσεις των στρωματογραφικών η τεκτονικών παγίδων για την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Την απάντηση θα δώσουν σύντομα τα σεισμικά ανάκλασης υψηλής ευκρίνειας που θα εκτελεσθούν στην περιοχή αυτή στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού που έχει προκηρύξει η Ελληνική Κυβέρνηση», αναφέρει ο κ. Φώσκολος.

Ο καθηγητής αναφέρει ότι η Ευρώπη θα πρέπει από τώρα να αναζητά πρόσθετες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου πέραν της Ρωσίας και Β. Αφρικής. «Μοναδική λύση είναι η Ανατολ. Μεσόγειος με επίκεντρο το τρίγωνο Κρήτη-Καστελόριζο-Κύπρος που αναδεικνύεται κεφαλαιώδους σημασίας από γεωπολιτικής και γεωοικονομικής απόψεως. Επομένως, η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες κατακύρωσης του διεθνούς διαγωνισμού που έχει ήδη προκηρύξει ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης των σεισμικών ερευνών στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, την αξιολόγησή τους από τον ανάδοχο και την υπόδειξη ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων μέσω υποθαλάσσιων γεωτρήσεων, οι οποίοι θα προσφέρουν, μεταξύ των άλλων, στην Ελληνική πολιτεία ένα ποσοστό από την αντλούμενη ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου», τονίζει.Δισ. δολλάρια 

για τη χώρα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του καθηγητή, τα οικονομικά οφέλη της Ελλάδας από την 25ετή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα είναι ασύλληπτα.

Πρόκειται για $ 226,3 Δις από την πώληση ( εσωτερικό και Ευρώπη ) του 20% του φυσικού αερίου, $158,2 Δις από την προοδευτική αντικατάσταση του 70% του εισαγόμενου πετρελαίου από ελληνικό φυσικό αέριο, $ 452,0 Δις από τη φορολογία του εισοδήματος 300 χιλιάδων εργαζομένων στη διαδικασία εκμετάλλευσης.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου νότια της Κρήτης θα λαμβάνει ετησίως $2,26 δισ. 

«Μελλοντικά τα οικονομικά οφέλη της Ελλάδας και Κρήτης θα αυξηθούν εντυπωσιακά, όταν θα αρχίσει η εκμετάλλευση του στερεού αερίου ( υδρίτες ) - του απίστευτου εκτιμώμενου μεγέθους των 30 Τρις m3 -που περικλείονται στους γεωλογικούς σχηματισμούς νότια της Κρήτης, εντός της Ελληνικής Α.Ο.Ζ.», τονίζει ο κ. Φώσκολος.“Κλειδί” η Κρήτη 

για την Ευρώπη 

Ο καθηγητής αναφέρει πως η πλήρης εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας (Κρήτη) έχουν σαν προϋπόθεση την εξαγωγή του μεγαλύτερου μέρους του παραγόμενου φυσικού αερίου στην Ευρώπη που τόσο το έχει ανάγκη. «Προς τούτο απαιτείται η κατασκευή ενός αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου, ο οποίος θα ξεκινά από το Ισραήλ και στη συνέχεια θα κινείται νότια της Κύπρου και της Κρήτης, θα διασχίζει τη Δυτική Ελλάδα και θα καταλήγει στη ΝΑ Ιταλία και μέσω αυτής θα διανέμεται στην Ευρώπη», αναφέρει.

Συγκεκριμένα, εξηγεί ότι για την κατασκευή του αγωγού απαιτείται να έχει προηγηθεί η ανακήρυξη της θαλάσσιας Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.) των χωρών από τις οποίες θα διέλθει. Η Κύπρος έχει οριοθετήσει τις Α.Ο.Ζ. με το Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Η Ελλάδα στο διεθνή διαγωνισμό που έχει προκηρύξει για τη διενέργεια των σεισμικών ερευνών νότια της Κρήτης, έχει ορίσει την οριογραμμή των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Ελλάδας (Κρήτης) και Λιβύης λαμβάνουσα υπόψη και τη Νήσο Γαύδο ενώ στο Ιόνιο Πέλαγος η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν υπογράψει τη συμφωνία καθορισμού της οριογραμμής της υφαλοκρηπίδας η οποία συμπίπτει με αυτήν της Α.Ο.Ζ.

Για την κατασκευή του παραπάνω αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην ανακήρυξη της Α.Ο.Ζ. μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Τουρκίας. Στην περίπτωση αυτή, βάσει των διατάξεων της συμφωνίας για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (Mondego Bay, 1982 ) - την οποία η Τουρκία δεν έχει υπογράψει ενώ έχει τεθεί σε ισχύ από την Ε.Ε. και όλες τις χώρες που την απαρτίζουν - η Ελλάδα και η Κύπρος αποκτούν κοινά θαλάσσια σύνορα από τα οποία θα διέλθει ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Ισραήλ - Κύπρος - Κρήτη - Δυτική Ελλάδα - Ιταλία. 

«Με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ΝΔ έως ΝΑ της Κρήτης η χώρα μας θα μετατραπεί από κράτος διακομιστή και καταναλωτή υδρογονανθράκων σε κράτος παραγωγό. Η ανάπτυξη ενός τόσο μεγάλου επενδυτικού σχεδίου, υψηλής αξίας και πολύπλοκου στη λειτουργία του όπως αυτό της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη, θα είχε καθοριστική συμβολή στην αποκατάσταση της εθνικής μας υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας και από μόνο του θα έδινε μια νέα ώθηση σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και πνευματικής ζωής του τόπου μας ενώ θα έδινε και τα σωστά μηνύματα στις "αγορές"», τονίζει.

Ο κ. Φώσκολος αναφέρει πως «η Ελλάδα και ειδικότερα η Νήσος Κρήτη με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτει και τη μεταφορά του μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη μαζί με το φυσικό αέριο της Κύπρου και του Ισραήλ, γίνονται "κλειδιά" για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Παράλληλα, αναβαθμίζεται η γεωπολιτική, γεωστρατηγική και γεωοικονομική σημασία της Κρήτης λόγω της θέσεώς της στην Ανατολική Μεσόγειο και λόγω των οικονομικών ωφελειών που θα έχει η Περιφέρεια Κρήτης από την 25ετή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.» 


http://www.patris.gr/articles/212751/141577

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου