Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Τι αλλάζει και τι όχι με το ν/σ για την Ναυτιλία

Εξηγήσεις σχετικά με ορισμένες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και άλλες διατάξεις», έδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας. Συγκεκριμένα το υπουργείο διευκρινίζει τα εξής:

Α. Δεν καταργείται η ετήσια δρομολόγηση, δηλαδή η υποχρέωση για συγκοινωνιακή κάλυψη των νησιών όλο το χρόνο. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του νόμου 2932/2001 δεν αλλάζει το καθεστώς της δωδεκάμηνης δρομολόγησης των πλοίων. Η δρομολόγηση των πλοίων παραμένει ετήσια και διατηρείται η δυνατότητα διακοπής δρομολογίων για δύο μήνες για εκτέλεση εργασιών ετήσιας επιθεώρησης (δεκάμηνο), όπως ισχύει από το 2001. Η δυνατότητα διακοπής δρομολογίων πέραν του διμήνου θα παρέχεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραμμής θα καλύπτονται από λοιπά δρομολογημένα πλοία. Ειδικά και μόνο για τα ταχύπλοα – επειδή αυτά είναι επιπλέον της βασικής συγκοινωνίας ώστε να εξυπηρετούν κυρίως την τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες – προβλέπεται η δυνατότητα δρομολόγησής τους για διάστημα μικρότερο του έτους, το οποίο όμως, και πάλι, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του τετραμήνου. 

Β. Στα πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες λαμβάνονται μέτρα ώστε να σταματήσει ο αφελληνισμός. Από τα τριάντα πλοία με ελληνική σημαία που δραστηριοποιούντο κατά το παρελθόν στην Αδριατική, σήμερα έχουν μείνει τέσσερα. Για να σταματήσει ο αφελληνισμός, που έχει οδηγήσει ναυτικούς στην ανεργία, στις διεθνείς γραμμές όπου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος, προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης της σύνθεσης πληρώματος μέχρι το όριο που θέτουν τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα και η νομοθεσία για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, ώστε το ελληνικό πλοίο να αντεπεξέρχεται στον ανταγωνισμό. Επίσης, δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς όσον αφορά στο ωράριο ή γενικότερα στους όρους υπό τους οποίους εργάζεται το προσωπικό επί του πλοίου. 

Γ. Η δυνατότητα μείωσης του προσωπικού των πλοίων παρέχεται μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο και αφορά μόνο στο προσωπικό γενικών καθηκόντων. Στις εσωτερικές ακτοπλοϊκές γραμμές, και μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο που η επιβατική κίνηση πέφτει κατακόρυφα, προβλέπεται η δυνατότητα περιορισμένης μείωσης μόνο του προσωπικού γενικών καθηκόντων (οικονομικοί αξιωματικοί, φροντιστές, βοηθοί φροντιστών, θαλαμηπόλοι, επίκουροι, μάγειροι, χυτροκαθαριστές). Δεν επιτρέπεται καμία μείωση στο προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα που αφορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και σε κάθε περίπτωση η σύνθεση παραμένει υψηλότερη των διεθνών απαιτήσεων ασφάλειας (SOLAS). Δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς όσον αφορά στο ωράριο ή γενικότερα στους όρους υπό τους οποίους εργάζεται το προσωπικό επί του πλοίου. 

Δ. Δεν καταργούνται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Δεν υπάρχει καμία διάταξη για κατάργηση των ΣΣΕ. Στα ποντοπόρα πλοία, όπου εδώ και πολλά χρόνια η απασχόληση ελληνικών κατώτερων πληρωμάτων είναι σχεδόν μηδαμινή, προβλέπεται η σύναψη ατομικών συμβάσεων όταν δεν υπάρχει ΣΣΕ, με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι η σχετική διάταξη περιέχει ρητές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ναυτικών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου