Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Ποιοι επαγγελματίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία

Στις επαγγελματικές κατηγόριες που εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων αναφέρεται ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.


Η εγκύκλιος προβλέπει πως από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής απαλλάσσεται το φυσικό πρόσωπο υπόχρεο εφαρμογής του ΚΦΑΣ, το οποίο κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησε συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέχρι 5.000 ευρώ. Εξαιρούνται της εν λόγω απαλλαγής και τηρούν τουλάχιστον απλογραφικά βιβλία, τα πιο κάτω πρόσωπα ακόμη και εάν τα έσοδά τους είναι μέχρι 5.000 ευρώ:

- Ο ασκών ελευθέρο επάγγελμα

- Αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

- Αυτός που εξάγει τα αγαθά του ανεξαρτήτως ποσοστού

- Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων

- Το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες από δική του επαγγελματική εγκατάσταση

- Το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη

Τέλος, η εγκύκλιος σημειώνει πως με τις νέες ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών δεν απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά με ακαθάριστα έσοδα από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου