Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ENplus για τα Πέλλετ


Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2013 – Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη στροφή του καταναλωτικού κοινού στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων με σκοπό τη θέρμανση. Μεγάλο μέρος αυτών των καυσίμων ανήκει στην κατηγορία της βιομάζας ενώ κυρίως διαδεδομένη είναι η χρήση πέλλετ (συσσωματώματα ή σύμπηκτα).


Τα τελευταία χρησιμοποιούνται ως κύρια πηγή θέρμανσης  σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ενώ και στην Ελλάδα αντικαθιστούν σε πολλές περιπτώσεις τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε περιπτώσεις θέρμανσης μεμονωμένων χώρων από σόμπες ή τζάκια, είτε σε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης σε καυστήρες λεβήτων.
Όπως σε κάθε περίπτωση προϊόντος όμως, υπάρχουν διαβαθμίσεις ποιότητας οι οποίες τα διαχωρίζουν σύμφωνα με τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά τους. Κυριότερα από αυτά είναι το ποσοστό υγρασίας, το ποσοστό υπολείμματος τέφρας, η θερμογόνος δύναμη και η απουσία επιβλαβών χημικών προσμίξεων.
Πρότυπα ΕΝ 14961-2 και ΕΝplus
Για τον διαχωρισμό και την κατάταξη των πέλλετ, έχει καθιερωθεί το πρότυπο ΕΝ 14961-2 ενώ για τις ανώτερες κατηγορίες αυτών και για την σήμανσή τους ως κατάλληλα για οικιακή χρήση έχει καθιερωθεί το πρότυπο ΕΝplus. Πέλλετ που κατατάσσονται στις κατηγορίες ENplus A1 και ΕΝplus A2 θεωρούνται κατάλληλα για οικιακή χρήση διασφαλίζοντας:

  • Χαμηλό ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας και μεγάλη θερμογόνο δύναμη
  • Χαμηλό ποσοστό υπολείμματος τέφρας και κατ’ επέκταση λίγα στερεά υπολείμματα και βλαβερά για την υγεία μικροσωματίδια
  • Απουσία επιβλαβών χημικών προσμίξεων. Οι επιβλαβείς αυτές προσμίξεις συνήθως παρατηρούνται σε πέλλετ που έχουν κατασκευαστεί από ξύλα τα οποία έχουν υποστεί χημική επεξεργασία (βερνίκια – κόλλες κλπ)
Προϊόντα χαμηλότερης κατηγορίας ή προϊόντα που δεν κατατάσσονται σε κατηγορία, προορίζονται για βιομηχανική χρήση, ενώ είναι ακατάλληλα για οικιακή. Αποτελεί επομένως συμφέρον του καταναλωτή να αναζητεί προϊόντα με τη σήμανση ENplus, προκειμένου να απολαμβάνει τα παραπάνω προτερήματα που προσφέρουν τα πέλλετ, και όχι να χρησιμοποιεί ακατάλληλα προϊόντα.
Σήμανση CE για εστίες καύσης
Εκτός από την καταλληλότητα των στερεών καυσίμων, αντίστοιχα και οι εστίες καύσης (λέβητες, σόμπες, τζάκια κλπ) πρέπει να φέρουν σήμανση CE κατά EN 14785, που σημαίνει ότι έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι κατάλληλες για αυτή τη χρήση.
Άλλωστε, αυτή η καταναλωτική συμπεριφορά επιλογής πιστοποιημένων προϊόντων συνάδει με το Ευρωπαϊκό ζητούμενο, τον Ευρωπαϊκό χαρακτήρα της χώρας και κυρίως την απαλοιφή των ιδιαίτερα επιβλαβών επιδράσεων στην υγεία των κατοίκων κάθε μεγαλούπολης, αλλά και των ίδιων των χρηστών και των οικογενειών τους.
Ο φορέας επιθεώρησης και πιστοποίησης TÜV HELLAS χορηγεί την πιστοποίηση ΕΝplus για τα πέλλετ ως εγκεκριμένος φορέας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πέλλετ (European Pellet Council), επιδιώκοντας τη διασφάλιση της ποιότητας στα προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας των πολιτών και την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.   
Περισσότετες πληροφορίες στο www.tuvhellas.gr και

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Γιώτα Χουλιαρά           Ανδρέας Σουλίδης
CONCEPT Communication Strategies CONCEPT Communication Strategies
+30 210 8025662 +30 210 8025662

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου