Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

“Λουκέτο” στο 20% των καταστημάτων Εθνικής και Eurobank!


Tourkolias-Zanias
Εξελίξεις υπάρχουν και στο μέτωπο της συγχώνευσης Εθνικής-Eurobank, καθώς από χθες ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης για τους μετόχους της Eurobank, που λήγει στις 15 Φεβρουαρίου, η οποία αναμένεται να φέρει αναδιάρθρωση δικτύου με κλείσιμο τουλάχιστον του 20% των καταστημάτων στην Ελλάδα και ανάλογες περικοπές προσωπικού.

Από χθες ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης για τους μετόχους της Eurobank, οι οποίοι έχουν περιθώριο να συμμετέχουν έως τις 15 Φεβρουαρίου. Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής αναμένεται να ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου. Η οικογένεια Λάτση, που κατέχει το 43,6% των μετοχών της Eurobank έχει ήδη δεσμευτεί εγγράφως να αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση.
Στόχος της συγχώνευσης είναι η επίτευξη συνεργιών και οικονομιών κλίματος. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται το κλείσιμο του 20% των καταστημάτων στην Ελλάδα και του 25% των καταστημάτων στην Ευρώπη καθώς και σε μείωση προσωπικού. Αυτό σημαίνει ότι από τα περίπου 915 καταστήματα του νέου ομίλου στην Ελλάδα, θα κλείσουν περίπου 185, ενώ από τα συνολικά 2.000 ΑΤΜs, θα αποσυρθεί επίσης το 20%.
Στο πληροφοριακό δελτίο αναφέρεται ότι περίπου το 40% των πελατών της Eurobank είναι και πελάτες της ΕΤΕ. Υπάρχει περί το 80% επικάλυψη του δικτύου καταστημάτων της Eurobank με αυτό της ΕΤΕ, οπότε ο σχεδιασμός προβλέπει την αξιοποίηση καταστημάτων της Eurobank σε περιοχές όπου η ΕΤΕ είτε δεν έχει παρουσία, είτε έχει σχετικά χαμηλό μερίδιο αγοράς.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εθνικής, περίπου το 1/3 των εργαζομένων σε αυτά τα καταστήματα θα κληθεί να αποχωρήσει, ενώ στόχος είναι να υιοθετηθούν προγράμματα εθελουσίας εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδότησης. Επιπλέον, η νέα Εθνική θα εξετάσει και συγχωνεύσεις θυγατρικών των δύο ομίλων με ομοειδείς δραστηριότητες.
Σημαντική πηγή συνεργειών θα αποτελέσει και η ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κλπ) και πληροφοριακών συστημάτων (απόσυρση παρωχημένων συστημάτων πληροφορικής, μετάβαση στο βέλτιστο σύστημα μεταξύ των δύο τραπεζών).
Αναφορικά με την δραστηριότητά του ενιαίου ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εκτιμάται ότι οι συνέργειες θα ανέρχονται στα 95 εκατ. ευρώ ετησίως από το τέλος του 2015. Από τα 1.080 καταστήματα του νέου Ομίλου στη Ν.Α. Ευρώπη, θα κλείσουν περίπου 25% εξ αυτών στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο όπου και οι δύο τράπεζες έχουν παρουσία. Τέλος, σχεδιάζεται να συσταθεί ειδική ομάδα που θα απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη με πολυετή εμπειρία και από τις δύο Τράπεζες που θα αναλάβει την διεκπεραίωση της επιτυχούς ενοποίησης των δύο Τραπεζών σε έναν ενιαίο όμιλο.
Η διοίκηση της Εθνικής σκοπεύει να προχωρήσει στην απορρόφηση της Eurobank προκειμένου να επιτευχθούν συνέργιες της τάξης των 570 με 630 εκατ. ευρώετησίως, από το τέλος του 2015 και έπειτα.
Ο νέος όμιλος θα φέρει την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» και θα έχει με βάση τα στοιχεία εννεαμήνου 2012 συνολικό ενεργητικό 174,2 δισ. ευρώ, δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 113 δισ. και καταθέσεις 84,6 δισ. ευρώ. Στην διοίκηση του διευρυμένου ομίλου θα παραμείνουν σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο οι κ.κ. Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς, στις θέσεις του προέδρου καιδιευθύνοντος συμβούλου αντίστοιχα. Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπήςκαθώς και η επιλογή για την πλήρωση των άλλων υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στο νέο διευρυμένο όμιλο θα βασισθεί στην αρχή «ο καλύτερος εκ των δύο» («best of both») μεταξύ των στελεχών των δύο ομίλων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου