Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Ποιοι είναι οι υπάλληλοι χαμηλών προσόντων που κινδυνεύουν με διαθεσιμότητα

Οι επονομαζόμενοι πλέον ως υπάλληλοι χαμηλών προσόντων και όσοι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο εκτός ΑΣΕΠ είναι αυτοί που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της διαθεσιμότητας.


Οι υπάλληλοι που κινδυνεύουν να τεθούν σε διαθεσιμότητα είναι, σύμφωνα με το Εθνος:

- Υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα λάβουν χαμηλή μοριοδότηση λόγω περιορισμένων προσόντων

- Οσοι έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ μετά το 1994

- Οσοι ανήκουν στην κατηγορία των περίπου 25.000 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, που μονιμοποιήθηκαν στο Δημόσιο με το Προεδρικό Διάταγμα 
«Παυλόπουλου», καθώς η διαδικασία αυτή δεν υπόκειται στην κατηγορία του σκληρού ΑΣΕΠ

- Οι υπάλληλοι των ΟΤΑ που έχουν προσληφθεί σε δημοτικές επιχειρήσεις μετά το 1994 χωρίς ΑΣΕΠ και έχουν μεταταχθεί στις κεντρικές υπηρεσίες των δήμων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη

- Οι υπάλληλοι που κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι έχουν καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά για τον διορισμό τους ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους με στόχο να καταλάβουν θέσεις ευθύνης ή να λάβουν τα αντίστοιχα επιδόματα. Οι συγκεκριμένοι θα αντιμετωπίσουν τα πειθαρχικά συμβούλια με το ερώτημα της απόλυσης.

Στον αντίποδα το νέο μοντέλο μοριοδότησης θα ενισχύει την «βαθμολογία» και θα προστατεύει από την διαθεσιμότητα τους κατόχους πτυχίων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων ή απόφοιτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έναντι των υπαλλήλων χαμηλών προσόντων που έχουν πολυετή προϋπηρεσία.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου