Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Ηρθε το νέο Μνημόνιο: Τι προβλέπει για τιμολόγια ηλεκτρικού, τράπεζες και εισφορά αλληλεγγύης

Νέα μέτρα φέρνει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα. Εξάλειψη επιδοτήσεων στα τιμολόγια του ηλεκτρικού για αγρότες και οικιακούς πελάτες με χαμηλή κατανάλωση, παράταση της εισφοράς αλληλεγγύης για ένα ακόμη χρόνο αλλά και πώληση μεριδίου της Eurobank σε διεθνή επενδυτή, περιλαμβάνονται σε αυτά.


Συγκεκριμένα, στο κείμενο αναφέρεται η ανάγκη, οι τιμές να αντανακλούν το κόστος προκειμένου να ενθαρρύνεται η είσοδος νέων παικτών στην αγορά, να καλυφθεί το πρόβλημα ρευστότητας της ΔΕΗ και να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία, η οποία - κατά το σκεπτικό αυτό - «επιδοτεί» τα χαμηλότερα τιμολόγια που ισχύουν για τις άλλες κατηγορίες πελατών. Ωστόσο, στο κείμενο σημειώνεται ότι ενώ το σύνολο των τιμολογίων του ηλεκτρικού (όπως προέβλεπε το προηγούμενο μνημόνιο) απελευθερώθηκαν από την 1η Ιουλίου, υπάρχει αντίσταση σε πολιτικό επίπεδο να γίνουν αυξήσεις στα τιμολόγια χαμηλής τάσης, δηλαδή αυτά που ισχύουν για τους οικιακούς πελάτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


Επιβολή πλαφόν στην ισχύ μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Επίσης, το μνημόνιο προβλέπει την επιβολή πλαφόν στην ισχύ μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να διαθέτει ή να λειτουργεί οποιοσδήποτε ηλεκτροπαραγωγός, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, με στόχο, προφανώς, η πώληση του 30% των μονάδων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο αποκρατικοποίησης, να μην οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου παίκτη με δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Το πλαφόν θα επιβληθεί με νόμο τον προσεχή Σεπτέμβριο. Με τον ίδιο νόμο θα γίνει ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) που εντάσσεται, επίσης, στο σχέδιο αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, και θα αρθούν τα όποια νομικά εμπόδια υπάρχουν για την αποκρατικοποίηση «με προστασία των συμφερόντων των μικρομετόχων».
Στο μνημόνιο επισημαίνονται τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του ελλείμματος στον λογαριασμό χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για το οποίο στόχος παραμένει ο μηδενισμός του χρέους έως το τέλος του 2014. Εως το Σεπτέμβριο προβλέπεται η λήψη μέτρων που θα αφορούν τις ήδη λειτουργούσες μονάδες ΑΠΕ και κυρίως τα φωτοβολταϊκά (θα περιλαμβάνουν πιθανότατα μείωση των εγγυημένων τιμών απορρόφησης της πράσινης ενέργειας), με στόχο η απόδοση των επενδύσεων να φτάσει στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Επίσης, ενώ τονίζεται η ανάγκη να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι καταναλωτές, ωστόσο, αναφέρεται ότι το «τέλος ΑΠΕ» (ΕΤΜΕΑΡ) θα αναθεωρείται σε εξαμηνιαία βάση, δηλαδή μετά την αύξηση του Ιουλίου θα επανεξεταστεί τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο του 2014.
Την ίδια ώρα το επικαιροποιημένο Μνημόνιο αναφέρεται και στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας για τις συνεταιριστικές τράπεζες, στην αναμόρφωση του εποπτικού ρόλου της Τραπέζης της Ελλάδος, στα νέα τεστ αντοχής των τραπεζών (stress tests) και στην προετοιμασία για την πώληση μεριδίου της Eurobank σε διεθνή επενδυτή.


Tι θα γίνει με τις Συνεταιριστικές τράπεζες

Στην τρίτη έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος που δόθηκε και επισήμως σήμερα στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζεται κατ' αρχάς ότι η κεφαλαιακή βάση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχει αποκατασταθεί μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους, γεγονός που αφενός παρέχει ασφάλεια στους καταθέτες, αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Όσον αφορά στα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, το Μνημόνιο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι το τέλος του επομένου μηνός (Σεπτέμβριος 2013) η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να έχει αναλάβει όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν τον εξορθολογισμό του συστήματος των «συνεταιριστικών τραπεζών», που λειτουργούν στη χώρα συμπεριλαμβανομένης της Πανελλήνιας Τράπεζας


Σε διεθνή επενδυτή μερίδιο της Eurobank 

Η διάθεση ενός σημαντικού μεριδίου της Eurobank σε διεθνή επενδυτή τοποθετείται με απώτατο χρονικό όριο το τέλος Μαρτίου του 2014.
Ωστόσο μέχρι το τέλος αυτού του μήνα (Αύγουστος) θα πρέπει να προσληφθούν οι σύμβουλοι που θα κληθούν να αναλάβουν την πώληση. Επιπροσθέτως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση της Τράπεζας, προκειμένου οι ενδιαφέρομενοι επενδυτές να μπορούν να σχηματίσουν μία σαφή εικόνα. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία πώλησης το πακέτου (δεν προσδιορίζεται το ακριβές μέγεθος του) τον προσεχή Μάρτιο θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που θα ενθαρρύνει τους επενδυτές να αποκτήσουν προοδευτικά την πλειοψηφία των μετοχών της Eurobank.


Υποχρεωμένες να καταρτίζουν τριμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης οι τράπεζες

Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταρτίζουν τριμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης, επιδιώκοντας ταυτοχρόνως να περιορίσουν την εξάρτηση τους από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ELA από την Τραπεζα της Ελλάδος. Επίσης μέσω του Μνημονίου αίρεται οριστικά το βάρος της καταβολής μερίσματος στο Δημόσιο από τις τράπεζες έναντι των προνομιούχων μετοχών που κατέχει αυτό.
Η δεύτερη φάση των ασκήσεων αντοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ακραίες συνθήκες (stress tests), η οποία ήδη εχει ξεκινήσει από την Black Rock, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Ωστόσο μία ενδιάμεση αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικών των τραπεζών θα έχει ολοκληρθωεί έως το τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του συστήματος διαχείρισης των προβληματικών και κόκκινων δανείων.


Αναθεώρηση του πλαισίου εποπτείας του τραπεζικού συστήματος έως το τέλος Δεκεμβρίου

Όσον αφορά στην Τράπεζα Αναθεώρηση του πλαισίου εποπτείας του τραπεζικού συστήματος έως το τέλος Δεκεμβρίουτης Ελλάδος, το Μνημόνιο ορίζει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το πλαίσιο εποπτείας του τραπεζικού συστήματος έως το τέλος Δεκεμβρίου. Τούτο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου ο μηχανισμός εποπτείας στην Ελλάδα να εναρμονιστεί πλήρως με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αλλά και με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας της ΕΕ.
Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθεωρήσει το Ν.38964/2010 προκειμένου εφεξής οι αποφάσεις τόσο της Εκτελεστικής Επιτροπής όσο και του Γενικού Συμβουλίου να λαμβάνονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος, αλλά και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.


Μέχρι το τέλος του 2013 ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Αναφορά γίνεται ακόμη και στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά καθώς μέχρις το τέλος του επόμενου μήνα θα πρέπει να έχουν οριστεί οι έννοιες «αποδεκτά έξοδα διαβίωσης» και «συνεργατικοί δανειστές».
Σε κάθε περίπτωση μέχρι τέλους του έτους, σε συνεργασία με την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, θα πρέπει να έχουν σχηματοποιηθεί οι διαδικασίες (στη βάση ενός απλού πρωτοκόλλου) που θα οφείλουν να ακολουθούν οι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους.
Για το λόγο αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλλουν αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο μέχρι τέλος Νοεμβρίου στο οποίο θα προσδιο.


Παράταση της εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι το 2016

Παράλληλα, μέσω του επικαιροποιημένου Μνημονίου παρατείνεται για μια ακόμη χρονιά, ως το 2016 η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Δείτε αναλυτικά ποιοι θα πληρώσουν την εισφορά αλληλεγγύης και τις κλίμακες ΕΔΩ.


Πηγή: Ηρθε το νέο Μνημόνιο: Τι προβλέπει για τιμολόγια ηλεκτρικού, τράπεζες και εισφορά αλληλεγγύης | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/116634#ixzz2aS648VQP

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου