Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Δελτίο Τύπου ΕΟΠ


Εντυπωσιακό ήταν το αποτέλεσμα της εθελοντικής πρωτοβουλίας που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος – ΕΟΠ, και το Εμπορικό Κέντρο Pantheon Plaza για τον καθαρισμό του Πάρκου του Αγίου Αντωνίου στην Λάρισα την Τρίτη 21 Μαΐου 2013.
Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενεργειών για την ανάδειξη της σπουδαιότητας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για την εμβάθυνση της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Προστιθέμενη αξία στην εν λόγω πρωτοβουλία ήταν η αποδοχή της δράσης από μικρούς μαθητές, οι οποίοι βοήθησαν τους εθελοντές καθώς επίσης συζήτησαν μαζί τους και ενημερώθηκαν για την ανακύκλωση.

Σε μια εποχή έντονων προκλήσεων, τομείς όπως η κοινωνία, το περιβάλλον και η οικονομία έχουν επηρεαστεί. Στον αντίποδα, έχουν μεταπηδήσει έννοιες όπως η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη μέσα από την υπευθυνότητα και την συνεχή αναζήτηση στρατηγικής γύρω από την αειφορία. Η αλλαγή στάση ζωής και η ανάδειξη μιας περιβαλλοντικής κουλτούρας αποτελούν πρόκληση και στόχο για τον Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος – ΕΟΠ.

Ο ΕΟΠ, μη κερδοσκοπική οργάνωση, έχει θέσει ως βασικούς στόχους λειτουργίας του την προώθηση δράσεων και παρεμβάσεων για την αειφορική ανάπτυξη και προστασία του φυσικού μας πλούτου συνεργαζόμενος με κατά τόπους εταίρους, φορείς, κυβερνήσεις και πολίτες με στόχο την προώθηση σχεδίων δράσης.

Οι σκοποί λειτουργίας του ΕΟΠ και η πολιτική της Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Εμπορικού Κέντρου Pantheon Plaza συνδυάστηκαν και  οδηγήσανε την πραγμάτωση μιας αυτής της πρωτοβουλίας. Η δράση έκλεισε με την σύμφωνη γνώμη όλων για άλλες πρωτοβουλίες στο μέλλον.

Άλλωστε, η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και του φυσικού περιβάλλοντος αρχίζουν να ταυτίζονται, και αποτελεί πλέον την νέα πρόκληση για όλους μας. Στο χέρι μας είναι να ανταποκριθούμε!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου