Τρίτη 21 Μαΐου 2013

Εθελοντική Δράση - Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος - Ε.Ο.Π.


Ο Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος - ΕΟΠ, μη κυβερνητική - μη κερδοσκοπική Οργάνωση, λειτουργεί από το 2001 και έχει θέσει ως βασικούς στόχους την προώθηση δράσεων και παρεμβάσεων για την αειφορική ανάπτυξη και προστασία του φυσικού μας πλούτου. Συνεργάζεται με τους κατά τόπους εταίρους, φορείς, κυβερνήσεις και πολίτες με στόχο την προστασία του φυσικού πλούτου.

Στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και της ευαισθητοποίησης των πολιτών μέσα από μια σειρά από συνεργατικές δράσεις για την ανάδειξη της σπουδαιότητας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ανέλαβαν να υλοποιήσουν από κοινού, ο ΕΟΠ και το Εμπορικό Κέντρο Pantheon Plaza.
Συγκεκριμένα, την Τρίτη 21 Μαΐου και ώρα 10:00 διοργανώνουν τον καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρο του πάρκου του Αγίου Αντωνίου στην Λάρισα. Η πολιτική της Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Εμπορικού Κέντρου Pantheon Plaza διέπεται από αξίες και αρχές όπως η Περιβαλλοντική Συνείδηση, η Κοινωνική Συνείδηση, η Διεύρυνση στην Κοινωνία, η Εμπιστοσύνη και η Ηθική, οργανώνοντας συχνά εκδηλώσεις που προορίζονται για το κοινωνικό σύνολο, έχοντας συχνά πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
Η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων σε κάθε πτυχή του βίου μας χρήζει προσοχής. Το φυσικό περιβάλλον αλλά και το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων απαιτούν ενέργειες που αποσκοπούν στην βελτίωση αυτών.
Ο ΕΟΠ επιβραβεύει κάθε είδους ανάλογες ενέργεια και τάσσεται με το μέρος όλων, που ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο για όλους μας!

Περισσότερες πληροφορίες: www.eop.org.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου