Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Δεκτές οι εμπρόθεσμες συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, πολίτες που προσέφυγαν στην ανεξάρτητη αρχή, καταγγέλλοντας την άρνηση των ΔΟΥ και του υπουργείου Οικονομικών να αποδεχθούν την υποβολή αποδείξεων δαπανών μετά την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 2011, δικαιώθηκαν, καθώς η διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος τροποποίησε τη σχετική διάταξη.


Το θέμα αφορούσε πολίτες που εκ παραδρομής παρέλειψαν τη συμπλήρωση του κωδικού δαπανών στη φορολογική τους δήλωση, αλλά επισύναψαν το σώμα των αποδείξεων σε αυτήν, και θέλησαν εμπρόθεσμα να προσθέσουν επιπλέον ονομαστικές αποδείξεις στη δήλωσή τους. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής τους, διαπίστωσαν ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος του πληροφοριακού συστήματος φορολογίας TAXIS, η δήλωση απεστάλη οριστικά ελλιπής, δηλαδή χωρίς την καταχώριση όλων των κωδικών, μεταξύ των οποίων και ο κωδικός δαπανών.

Όπως αναφέρει η αρχή, η διοίκηση απέρριψε τα αιτήματα των πολιτών για άμεση και εμπρόθεσμη συμπλήρωση της αρχικής δήλωσης με συμπληρωματική δήλωση, με την αιτιολογία ότι αυτό δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ενώ το υπουργείο Οικονομικών υποστήριξε ότι η σχετική διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δεν επιτρέπει την εισαγωγή εξαιρέσεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε την προβληματική τακτική των ΔΟΥ κατά την υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων, σύμφωνα με την οποία διαχώρισαν τις δηλώσεις από τις αποδείξεις και κατόπιν προχώρησαν σε εκκαθάριση των δηλώσεων. Η πρακτική αυτή, προκάλεσε αδυναμία εντοπισμού των αποδείξεων και συσχετισμού τους με τις δηλώσεις σε περίπτωση παράλειψης του σχετικού κωδικού στη δήλωση.

Επιπλέον, η ανεξάρτητη αρχή παρατήρησε ότι εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων του συστήματος TAXIS της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκλήθηκε απώλεια τμήματος της δήλωσης κατά την υποβολή της, καθώς και του κωδικού δαπανών, με αποτέλεσμα την αδυναμία των πολιτών να δικαιολογήσουν τις δαπάνες τους, παρόλο που είχαν στη διάθεσή τους τα αποδεικτικά δαπανών.

Επίσης, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι είναι απαραίτητη η τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ώστε να γίνει αποδεκτή η εμπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση, επειδή φορολογητέο εισόδημα θεωρείται το καθαρό εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών.

Έτσι, μετά την παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής, η διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος τροποποίησε τη σχετική διάταξη. Η πρόταση του Συνηγόρου έγινε αποδεκτή, αλλά μόνο αναφορικά με τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2012 (που αποκτήθηκαν το 2011) και εντεύθεν.

Για το οικονομικό έτος 2011, η ΓΓΠΣ διαπίστωσε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν ελήφθησαν υπόψη κωδικοί, συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού δαπανών και έδωσε προς τις αρμόδιες ΔΟΥ οδηγίες υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για τους φορολογούμενους που αποδεδειγμένα αντιμετώπισαν πρόβλημα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου