Τρίτη 3 Μαΐου 2011

Ευαίσθητος για τα θέματα της οικογένειας ο Γ. Παπανικολάου, αφού είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας


Την πρόθεση της Ουγγρικής Προεδρίας να προωθήσει μία πρωτοβουλία με τίτλο "Ευρωπαϊκό Έτος των Οικογενειών το 2014" εξέφρασε το Συμβούλιο έπειτα από ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου σχετικά με την προστασία των οικογενειών και ιδίως των πολύτεκνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην απάντηση της η Προεδρία υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οικογένειες και σημειώνει ότι η βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης των οικογενειών θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τις τρέχουσες δημογραφικές τάσεις και να συμβάλει οπωσδήποτε στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ο κ. Παπανικολάου τόνισε 

Συμμεριζόμενο τις ανησυχίες του Έλληνα ευρωβουλευτή, το Συμβούλιο ανέφερε ότι αν και τα θέματα σχετικά με την οικογένεια εμπίπτουν κατ' αρχήν και ως επί το πλείστον στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, οι πολιτικές για την οικογένεια βασίζονται σταθερά στις κοινές αξίες και παραδόσεις μας με συνέπεια να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και παρέπεμψε στα συμπεράσματα της άτυπης συνόδου των υπευθύνων για την οικογένεια και τις δημογραφικές υποθέσεις υπουργών στις αρχές του Απριλίου. Στα συμπεράσματα ο Επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ενσωμάτωσης κ. Λ. Αντόρ σημειώνει ότι τα τελευταία στοιχεία για τις οικογένειες στην Ευρώπη αναφέρουν ότι μία στις τρεις μονογονεϊκές οικογένειες κινδυνεύουν να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται δραματικά στις πολυμελείς οικογένειες γεγονός που συνιστά άμεση κοινωνική απειλή.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η Ε.Ε. αντιλαμβάνεται ότι οι οικογενειακές πολιτικές αποτελούν προαπαιτούμενο της ομαλής κοινωνικής ζωής σε ένα κράτος μέλος, ιδίως σε περιόδους οικονομικής ανασφάλειας. Η ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο, έχει άλλη άποψη. Στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περικοπής όλων των επιδομάτων που κατευθύνονται στην στήριξη των οικογενειών με στόχο την εξοικονόμηση 2 δις ευρώ. Στο άγχος της να αποκομίσει πρόσκαιρα ελάχιστα εισπρακτικά οφέλη, η κυβέρνηση του μνημονίου αντιμετωπίζει την πολύτεκνη οικογένεια ως εχθρό της υπονομεύοντας την κοινωνική συνοχή και επιτείνοντας το δημογραφικό πρόβλημα".

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου