Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Δεν παίρνεις άδεια ή έχεις απενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο; Είσαι υποπτος φοροδιαφυγής

«Πες μου τι ρούχα φοράς, αν παίρνεις άδεια απο τη δουλειά σου, αν έχεις απενεργοποιημένο κινητό και αν κάνεις σπάταλη ζωή για να κρίνω αν είσαι φοροφυγάς και να σε καταγγείλω στην εφορία». Αυτός θα είναι ο διάλογος μεταξύ λογιστών, εμπόρων, μειστών, ενεχυροδανειστών με πελάτες τους προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι τελευταίοι θεωρούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος».

Τα βασικά κριτήρια ύποπτης συναλλαγής για «ξέπλυμα» χρήματος που πρέπει να εξετάζουν μία σειρά από επαγγελματίες και επιχειρήσεις δεν αφορύν μόνο τους πελάτες τους αλλά και τους ίδιους τους υπαλλήλους της εταιρείας όπως προβλέπεται σε διευκρινιστική εγκύλιο του υπουργείου Οικονομικών.
Οι επαγγελματίες που συναλλάσονται με πελάτες τους θα λαμβάνουν υπόψη μία σειρά από κριτήρια προκειμένου στη συνέχεια να δώσουν τα στοιχεία των πελατών τους στην αρμόδια υπηρεσία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η τελευταία να προχωρήσει σε διεξοδικούς ελέγχους.
Μεταξύ των βασικών κριτηρίων είναι τα εξής:
- Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει στοιχεία ταυτότητας
- Επιμονή του πελάτη για πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας άνω των 15.000 €
- Υπάρχουν πληροφορίες από την τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ. ότι ο πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που συνδέονται με φοροδιαφυγή ή διάγει πολυτελή βίο
- Συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές για αγαθά μεγάλης αξίας οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την οικονομική εικόνα του πελάτη
- Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής
- Άρνηση του πελάτη να έχει προσωπικές επαφές με την επιχείρηση
- Συχνές συναλλαγές κάτω από το «ελεγκτικό όριο» των 15.000 €
- Πελάτες που αλλάζουν συνεχώς εμφάνιση και συμπεριφορά
- Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο
- Υπάλληλοι που κάνουν σπάταλο τρόπο ζωής και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το μισθό τους
- Υπάλληλοι απρόθυμοι να πάρουν άδεια
- Υπάλληλοι που διατηρούν κοινωνικές σχέσεις πέραν του συνήθους με πελάτες της εταιρείας
- Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα
- Αγορές σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από οφσορ εταιρείες για λογαριασμό φυσικού προσώπου με χαμηλό εισόδημα
Η εγκύκλιος απευθύνεται σε 12 κατηγορίες επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών:  εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους, εταιρείες παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών, λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιώτες ελεγκτές, κτηματομεσίτες, κτηματομεσιτικές εταιρείες, οίκους δημοπρασίας, εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας, εκπλειστηριαστές και ενεχυροδανειστές.
Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για κάθε συμπεριφορά ή συναλλαγή ή δραστηριότητα που θεωρούν ως ύποπτη για παράνομη νομιμοποίηση εσόδων.

Αναλυτικά οι ενδείξεις συγκεκριμένων συναλλαγών / δραστηριοτήτων - που πρέπει να θεωρούνται ως ασυνήθεις ή ύποπτες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και μπορεί να αφορούν στην ταυτότητα του πελάτη είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει κατά τη σύναψη της συναλλαγής τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του  ή όταν αυτός προσκομίζει έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας ή δίνει ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

2. Εκπρόσωπος νομικού προσώπου που επιχειρεί να πραγματοποιήσει συναλλαγή για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αρνείται να δώσει τα προβλεπόμενα έγγραφα πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του νομικού προσώπου

3. Επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας (ιδίως άνω των 15.000 ευρώ).

4. Υπάρχουν πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.) ότι πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι διάγει πολυτελή βίο.

5. Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές επί αγαθών μεγάλης αξίας οι οποίες δεν είναι συμβατές με το συνήθη τρόπο συναλλακτικής δραστηριότητας.

6. Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.

7. Πραγματοποιούνται αγορές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα (βάσει εκκαθαριστικού σημειώματος) που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.

8. Δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιεί προσωπικούς του λογαριασμούς για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων που εκπροσωπεί.

9. Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής.

10. Μη επίδειξη εύλογου ενδιαφέροντος από τον πελάτη για τους κινδύνους ή τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής.

11. Άρνηση του πελάτη να έχει προσωπικές επαφές με την επιχείρηση.

12. Επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας (15.000 ευρώ).

13. Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

14. Περιπτώσεις πελατών, των οποίων αλλάζει συνεχώς η εμφάνισή και η συμπεριφορά, υποδηλώνοντας αλλαγή του βιοτικού τους επιπέδου.

15. Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο.

16. Η ύπαρξη υπόνοιας ή η διαπίστωση ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων από τον πελάτη.

17. Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό.

18. Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα (διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων).

νδείξεις συμπεριφοράς υπαλλήλων υπόχρεων προσώπων που μπορεί να θεωρηθούν ύποπτες ότι συνδέονται με πρόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και θα πρέπει να ενεργοποιούν την προβλεπόμενη στις σχετικές διατάξεις διαδικασία:

1. Ο υπάλληλος κάνει σπάταλο τρόπο ζωής που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το μισθό του.

2. Ο υπάλληλος παραλείπει να συμμορφωθεί με αναγνωρισμένες πολιτικές, διαδικασίες και μεθόδους.

3. Ο υπάλληλος είναι απρόθυμος να πάρει άδεια.

4. Αλλαγές στην απόδοση ή στον τρόπο συμπεριφοράς του υπαλλήλου.

5. Υπάλληλος διατηρεί κοινωνικές σχέσεις πέραν του συνήθους με πελάτες της εταιρείας.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου